Twee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf

Twee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf

Vraag

Wat is de juiste spelling: twee-en-een-half uur, tweeëneenhalf uur, twee en een half uur of tweeënhalf uur?

Antwoord

De juiste spelling is twee en een half uur of, als het lidwoord ontbreekt, tweeënhalf.

Toelichting

Hoofdtelwoorden schrijven we aaneen tot aan het woord duizend: vijftien, tweeëntwintig, drieëntwintig, zevenendertig, tweehonderdenzeven. Breukgetallen schrijven we met spaties: drie vierde, een derde, vijf achtste.

Als we een hoofdtelwoord combineren met een breukgetal, schrijven we spaties tussen de delen. Zulke combinaties worden als woordgroepen beschouwd: acht en een vierde miljoen inwoners, vier en een derde miljoen auto’s. Dat is ook het geval in combinaties met half, halve en kwart: twee en een half uur, vijf en een halve banaan, vier en een half jaar, drie en een halve minuut, zes en een kwart kilo suiker.

Als zo’n woordgroep als linkerdeel in een samenstelling voorkomt, schrijven we koppeltekens tussen de delen van de woordgroep: twee-en-een-halvecentstuk. Ook in samenstellende afleidingen schrijven we koppeltekens tussen de delen van de woordgroep: twee-en-een-halfjarigen.

Als we een combinatie met half als zelfstandig naamwoord gebruiken, schrijven we koppeltekens: een twee-en-een-half op tien, een negen-en-een-half. Zulke combinaties worden als samenkoppelingen beschouwd. Vergelijkbare voorbeelden zijn een kruidje-roer-me-niet, doe-het-zelver en haantje-de-voorste.

We schrijven combinaties met half aaneen als het lidwoord een ontbreekt: tweeënhalf, vierenhalf, achtenhalf. Het element en wordt dan niet met de e van zes uitgesproken, maar met een doffe e, zoals in de.

Zie ook

Samenkoppeling met koppelteken (Leidraad 6.5)
Aaneenschrijven van telwoorden (Leidraad 6.9)
Klinkerbotsing (Leidraad 7)
Uitzonderingen (Leidraad 7.5)

Half zes / halfzes
Half (twee maand en (een) half / twee en een halve maand)
Drie kwart / driekwart
Honderdste(n)
Maand / maanden (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Twee en een halve maand is / zijn verstreken

Naslagwerken

Technische Handleiding (2009), p. 63; Woordenlijst (2015)

aaneen of los,cijfers en getallen,koppelteken,samenstellingen,telwoord,trema,spelling,conventies,grammatica


tao_adv (C)
817
j
aaneen,cijfers,koppelteken,samenstelling,spelling,telwoord,tijdsaanduidingen,trema
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,cijfers,tijdsaanduidingen;Woordsoort:telwoord;Woordteken:koppelteken,trema;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
17 November 2015