Jaartallen voluit

Jaartallen voluit

Vraag

Hoe schrijven we jaartallen, zoals 1506, 1993 en 2004, voluit?

Antwoord

Jaartallen volgen dezelfde regels voor aaneenschrijven als gewone telwoorden. Correct is dus vijftienhonderd(en)zes, negentienhonderddrieënnegentig en tweeduizend (en) vier.

Toelichting

De delen van een hoofdtelwoord schrijven we aan elkaar vast:

17: zeventien,

28: achtentwintig,

99: negenennegentig,

102: honderd(en)twee,

537: vijfhonderdzevenendertig,

1204: twaalfhonderd(en)vier,

1492: veertienhonderdtweeënnegentig,

738 000: zevenhonderdachtendertigduizend.

Jaartallen als negentienhonderdzevenentachtig schrijven we dus ook aaneen.

 

Na het woord duizend komt er een spatie:

3025: drieduizend vijfentwintig,

7002: zevenduizend (en) twee,

127 317: honderdzevenentwintigduizend driehonderdzeventien.

Dat geldt ook voor jaartalllen, bijvoorbeeld tweeduizend (en) vijf.

 

De woorden miljoen, miljard, triljoen enzovoort blijven los:

949 822 123: negenhonderdnegenenveertig miljoen achthonderdtweeëntwintigduizend honderddrieëntwintig,

5 426 000 000: vijf miljard vierhonderdzesentwintig miljoen,

33 000 000 000 000: drieëndertig biljoen.

Bijzonderheid

Bij klinkerbotsing krijgen getallen in letters, hoewel het samenstellingen zijn, een trema. Voorbeelden: tweeëndertig, drieënhalf, vijfhonderddrieëntwintigduizend.

Zie ook

Aaneenschrijven van telwoorden (Leidraad 6.9)
Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)

1°, 2°, 3° / 1e, 2e, 3e / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e
10.000.000 / 10 000 000
Jaren ’30 / jaren 30
Tweeduizend zes / tweeduizend en zes
Uitspraak 2020: twintig twintig / tweeduizend twintig

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,cijfers en getallen,samenstellingen,telwoord,trema,spelling,conventies,grammatica


tao_adv (C)
1292
j
aaneen,cijfers,samenstelling,spelling,telwoord,trema
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort,Woordteken
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,cijfers;Woordsoort:telwoord;Woordteken:trema;Woordvorm:samenstelling
21 December 2006
16 July 2018