Vwo’er – havoër

Vwo’er – havoër

Vraag

Waarom schrijven we vwo’er met een apostrof en havoër met een trema?

Antwoord

Vwo is een initiaalwoord. Een afleiding van een initiaalwoord schrijven we altijd met een apostrof: vwo’er.

Havo is een letterwoord. Als een letterwoord geen hoofdletters heeft, schrijven we een afleiding ervan in één woord. Bij klinkerbotsing komt er dan een trema: havoër.

Toelichting

Afleidingen van initiaalwoorden als vwo (‘voorbereidend wetenschappelijk onderwijs’) schrijven we met een apostrof, ongeacht of het initiaalwoord een of meer hoofdletters heeft: AOW’er, VTM’er, cd’tje, vzw’tje, vwo’er, VLD’er enzovoort.

Letterwoorden zoals havo (‘hoger algemeen voortgezet onderwijs’) behandelen we als gewone woorden. Afleidingen van letterwoorden schrijven we dus als één woord, behalve als het letterwoord een of meer hoofdletters heeft. In dat geval schrijven we een apostrof. We schrijven havoër en vipje dus in één woord, maar StuBru’er, FAQ’je en HEMA’tje met een apostrof.

Zie ook

Afleiding – bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord (Leidraad 6.4)
Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

Cd-rom’s / cd-roms
Havo (het / de)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

aaneen of los,afkortingen,afleidingen,apostrof,trema,spelling,grammaticatao_adv (C)
1300
j
aaneen,afkortingen,afleiding,apostrof,spelling,trema
Subrubriek,Woordvorm,Woordteken,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,afkortingen;Woordteken:apostrof,trema;Woordvorm:afleiding
21 December 2006
18 December 2019