Amice, amica (als aanhef)

Amice, amica (als aanhef)

Vraag

Wanneer kan amice of amica  gebruikt worden als aanhef in een brief of e-mail?

Antwoord

De aanspreking amice of amica komt soms nog voor in brieven of e-mails van bijvoorbeeld politici, professoren, artsen of advocaten aan vakgenoten. In sommige studentenkringen wordt het ook wel eens schertsend gebruikt. In andere contexten kunnen amice en amica beter niet gebruikt worden.

Toelichting

Amice is de aanspreekvorm (de vocativus) van het Latijnse woord amicus, dat ‘vriend’ betekent. In het Nederlands wordt amice uitgesproken als [aamietsjə], [aamiesə] of [aamies]. De vrouwelijke vorm is amica (uitgesproken als [aamiekaa]).

Amice en amica worden soms gebruikt als aanhef in een brief of e-mail, met name in kringen van politici, professoren, artsen, advocaten, en in sommige studentenkringen. Ze worden vooral gebruikt voor het aanschrijven van min of meer bevriende collega’s of vakgenoten. De zelfstandige naamwoorden amice en amica staan als aanhef op zichzelf: er staat geen naam achter.

In bepaalde beroepssectoren wordt onder vakgenoten ook Waarde gebruikt, bijvoorbeeld Waarde collega. Een aanhef met waarde drukt uit dat men de aangeschrevene kent en als gewaardeerde vakgenoot aanschrijft.

Amice, amica en waarde kunnen in andere contexten beter vermeden worden als aanspreking in een brief of e-mail. Een aanhef met Geachte, Beste of Dag, zoals (1)-(5) is gewoner.

(1) Geachte mevrouw Verbeek,

(2) Geachte directeur,

(3) Beste meneer Vinks,

(4) Beste collega,

(5) Dag F. Yilmaz,

Een aanhef met Geachte, zoals (1) en (2), is het meest formeel. Geachte roept een bepaalde afstand op en is daardoor geschikt voor allerlei officiële contexten, bijvoorbeeld juridische of academische contexten. Geachte is ook bruikbaar als men nadrukkelijk respect of beleefdheid wil uitdrukken, bijvoorbeeld in contacten met onbekenden of mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn.

Een aanhef met Beste en Dag in combinatie met de achternaam, zoals (3)-(5), is bruikbaar in allerlei (zakelijke) contexten, bijvoorbeeld in brieven aan klanten. Beste en Dag zijn beleefd, maar klinken iets persoonlijker en minder stijf dan Geachte. Voor sommige mensen voelt Dag informeler aan dan Beste, maar voor anderen is het juist omgekeerd.

De meest informele aanhef is een aanhef met een begroeting als Beste of Dag in combinatie met de voornaam, zoals (6). Zo’n aanhef is bruikbaar als men de geadresseerde persoonlijk kent.

(6) Beste Nadia,

Bijzonderheid

De meervoudsvorm van amice is amices. Amice is niet goed herkenbaar als een Latijns woord en is daardoor in het Nederlands geherinterpreteerd als een uit het Frans afkomstig woord. Daardoor is niet het patroon van de Latijnse meervoudsvorming (amicus – amici) gevolgd, maar het Franse patroon: amiceamices. De vrouwelijke meervoudsvorm amicae is wel volgens de Latijnse regels gevormd.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)

Beste / Geachte (als aanhef)
Collegae / collega’s
Mijne heren (als aanhef)
Waarde (als aanhef)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2020), p. 534; Tekstvorm geregeld (2011), p. 60-61

brief en e-mail,enkelvoud of meervoud,conventies,grammatica


tao_adv (C)
58
j
brief,enkelvoud_of_meervoud,stijlzelfstandig_naamwoord,vreemde_woorden
Subrubriek,Woordgroep of zin
Subrubriek:brief,vreemde_woorden;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud
01 January 2004
01 June 2016