Haar / zijn (wie heeft – huiswerk niet gemaakt?)

Haar / zijn (wie heeft – huiswerk niet gemaakt?)

Vraag

Mag het bezittelijk voornaamwoord haar gebruikt worden in de zin Wie heeft haar huiswerk niet gemaakt?

Antwoord

Ja. Haar kan in deze zin gebruikt worden, als uit de context blijkt dat wie op een of meer meisjes slaat. Zijn is in die contexten meestal ook mogelijk.

Toelichting

Bij een onbepaald voornaamwoord (bijvoorbeeld iedereen, men), een vragend voornaamwoord (bijvoorbeeld wie, welke) of een telwoord wordt het mannelijk bezittelijk voornaamwoord zijn gebruikt.

(1) Men mag zijn auto hier niet parkeren.

(2) Wie heeft z’n paraplu in de trein vergeten?

(3) Veel adoptiekinderen zijn nieuwsgierig naar hun afkomst en een derde wil ooit zijn geboorteland bezoeken.

(4) Iedereen heeft wel iets dat hij aan zijn uiterlijk zou willen veranderen.

Als uit de context of situatie blijkt dat er naar een vrouwelijk persoon of naar meer vrouwelijke personen verwezen wordt, dan kan haar gebruikt worden. Vaak wordt dan al eerder expliciet vermeld dat het om vrouwen gaat. Het voornaamwoord zijn is echter meestal ook mogelijk.

(5) Tien procent van onze lezeressen laat haar / zijn haar niet verven wanneer het grijs wordt.

(6) De moeders waren erg opgewonden: iedereen wilde met haar / zijn baby pronken.

(7) Meisjes, wie van jullie wil haar / zijn mening hierover geven?

(8) Van de vrouwen op onze dienst is er niemand die haar / zijn gezinsleven wil opofferen voor promotie.

Zie ook

Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)

Haar / hen (vrouwelijk meervoud)
Haar / zijn (het bestuur heeft – goedkeuring uitgesproken)
Haar / zijn (Pepsi heeft – winst verdubbeld)
Zijn / haar (de muis heeft – staart bezeerd)
Zijn / haar (de sollicitant)
Zijn / hun (de tweeling is gek op – nichtje)

Bronnen

Onze Taal 75 (2006), 317.

Naslagwerken

ANS (1997), p. 291 of online via de E-ANS online via de E-ANS

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica,woordgeslachttao_adv (C)
1335
j
correctheid,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik,woordgeslacht
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid,woordgeslacht;Woordsoort:voornaamwoord
03 July 2007
05 March 2013