Schrijftaal / spreektaal

Schrijftaal / spreektaal

Omschrijving

Onder ‘schrijftaal’ verstaan wij varianten van de standaardtaal die vooral in geschreven teksten voorkomen; met het label ‘spreektaal’ duiden wij varianten aan die kenmerkend zijn voor gesproken taal. Tussen de begrippen ‘schrijftaal’ en ‘spreektaal’ enerzijds en ‘geschreven taal’ en ‘gesproken taal’ anderzijds maken wij dan ook geen onderscheid; deze begrippen worden door elkaar gebruikt.

Zie ook

Formeel / informeel

termentao_term
76