Zijn / hun (de tweeling is gek op – nichtje)

Zijn / hun (de tweeling is gek op – nichtje)

Vraag

Wat is correct: De tweeling is gek op zijn nieuwe nichtje of De tweeling is gek op hun nieuwe nichtje?

Antwoord

Correct is: De tweeling is gek op hun nieuwe nichtje. Hoewel tweeling een enkelvoudig woord is, is de gedachte aan de twee personen waaruit de tweeling bestaat sterker dan de gedachte aan het geheel. Daarom verwijzen we rechtstreeks naar de bedoelde personen met het voornaamwoord hun.

Toelichting

Naar enkelvoudige verzamelnamen die in de context als een eenheid worden gevoeld, verwijzen we meestal met enkelvoudige voornaamwoorden. In de volgende zinnen verwijzen de bezittelijke voornaamwoorden naar hun antecedent, een enkelvoudige verzamelnaam.

(1) Het bestuur blijft bij zijn besluit.

(2) Het duo presenteert zijn nieuwe voorstelling.

(3) Het koninklijke paar nam zijn intrek in de villa.

(4) De plakploeg doet vanavond haar laatste ronde voor de verkiezingen.

(5) Het peloton trok zijn conclusies en stapte van de fiets.

Soms is de gedachte aan de verschillende leden van de verzameling sterker dan de gedachte aan het geheel. In dat geval is het mogelijk om meervoudige voornaamwoorden te gebruiken. We verwijzen niet naar het enkelvoudige antecedent, maar naar de meervoudige referent ervan (dat wil zeggen de mensen die samen de verzameling vormen).

(6) De tweeling is gek op hun moeder.

(7) De familie ontving ons gastvrij in hun huis.

(8) Het koninklijke paar en hun kinderen wuifden ons toe.

(9) De Europese afvaardiging ging praten met hun collega’s uit de VS.

Zie ook

De Verenigde Staten en haar / zijn / hun bevolking
Haar / zijn (Venetië en – gondels)
Haar / zijn (wie heeft – huiswerk niet gemaakt?)
Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten en – bevolking)
Zijn / haar (de stad en – inwoners)
Zijn / haar (Venetië en – gondels)
Zijn / haar (zowel hij als zij ziet – budget krimpen)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 284 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (2003), p. 180

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,voornaamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1276
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,grammatica,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:voornaamwoord
19 January 2006
20 November 2014