Persoon

Persoon

Omschrijving

De grammaticale term ‘persoon’ heeft betrekking op het onderscheid tussen de spreker (eerste persoon), de toegesprokene (tweede persoon) en degene over wie of datgene waarover wordt gesproken (derde persoon). Alle ‘personen’ kunnen zowel enkelvoudig als meervoudig zijn. In de derde persoon enkelvoud wordt bovendien onderscheid in geslacht gemaakt:

(1) Eerste persoon: ik, wij

(2) Tweede persoon: jij, jullie, u

(3) Derde persoon: hij, zij, het, zij

Zie ook

Getal
Woordgeslacht

termentao_term
68