Haar / zijn (Pepsi heeft – winst verdubbeld)

Haar / zijn (Pepsi heeft – winst verdubbeld)

Vraag

Is het Pepsi heeft haar winst verdubbeld of Pepsi heeft zijn winst verdubbeld?

Antwoord

Correct is: Pepsi heeft zijn winst verdubbeld.

Toelichting

Als de benaming van een organisatie of een bedrijf een mannelijk kernwoord bevat, gebruiken we het mannelijke bezittelijk voornaamwoord zijn om ernaar te verwijzen. Naar een bedrijfsnaam met een vrouwelijk kernwoord verwijzen we met het vrouwelijke voornaamwoord haar.

(1) Standaard Uitgeverij beloont haar werknemers. (Uitgeverij is vrouwelijk)

(2) Cinema Paradiso heeft zijn aanbod aangepast. (Cinema is mannelijk)

Als het kernwoord een de-woord is dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan worden gebruikt, kunnen we er zowel met zijn als met haar naar verwijzen. Kies in dergelijke gevallen één vorm en pas die keuze consequent toe in uw tekst.

(3) De Rabobank heeft haar/zijn klanten op de hoogte gesteld.

In de meeste benamingen is er evenwel geen betekenisvol kernwoord te vinden. We beschouwen die namen als onzijdig. Als we een lidwoord toevoegen, gebruiken we immers het onzijdige lidwoord het, bijvoorbeeld in het wereldwijd bekende Pepsi. Om naar dergelijke namen te verwijzen, moeten we ook het onzijdige bezittelijk voornaamwoord gebruiken, en dat is zijn.

(4) Pepsi heeft zijn winst verdubbeld.

(5) Wanneer maakt 11.11.11 de resultaten van zijn campagne bekend?

Ook als een bedrijfsnaam wordt gevolgd door de afkorting nv (‘naamloze vennootschap’), bv (‘besloten vennootschap’) of bvba (‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’), beschouwen we het geheel als onzijdig. De naam van het bedrijf is het kernwoord. We verwijzen er dus naar met het onzijdige voornaamwoord zijn.

(6) Hugaerts bvba heeft zijn materiaal bij ons besteld.

Alleen als we de bedrijfsnaam laten voorafgaan door een vrouwelijk woord (of een afkorting daarvan), gebruiken we een vrouwelijk verwijswoord. Het voorafgaande woord vormt dan de kern van het geheel.

(7) Volgens de kranten zou de nv Stals haar werknemers goed betalen. (nv is vrouwelijk)

(8) De organisatie 11.11.11 heeft haar visie opnieuw bekeken. (organisatie is vrouwelijk)

Zie ook

Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)
Woordgeslacht (algemeen)

Haar / zijn (het bestuur heeft – goedkeuring uitgesproken)
Haar / zijn (Venetië en – gondels)
Haar / zijn (wie heeft – huiswerk niet gemaakt?)
Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten en – bevolking)
Hij / zij / die (een leerling)
Zijn / haar (de muis heeft – staart bezeerd)
Zijn / haar (de stad en – inwoners)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 150-151 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2005), p. 221

correctheid en betekenis,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica,woordgeslacht


tao_adv (C)
1403
j
correctheid,grammatica,namen_van_instellingen,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik,woordgeslacht
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid,woordgeslacht;Woordsoort:voornaamwoord
20 November 2008
09 January 2019