Wandelen sturen

Wandelen sturen

Vraag

Is de uitdrukking iemand wandelen sturen correct?

Antwoord

Ja, deze uitdrukking is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is de uitdrukking (iemand) met een kluitje in het riet sturen, die een vergelijkbare betekenis heeft. Ook (iemand) afschepen wordt gebruikt.

Toelichting

In de standaardtaal kunnen we naast het werkwoord (iemand) afschepen de uitdrukking (iemand) met een kluitje in het riet sturen gebruiken om aan te geven dat iemand onder enig voorwendsel onverrichter zake weggestuurd wordt.

(1) Toen hij haar opbelde om een afspraakje te maken, scheepte ze hem af.

(2) De journalisten die aandrongen op meer duidelijkheid over de beslissing van het kabinet, werden door de minister van Justitie met een kluitje in het riet gestuurd.

In de standaardtaal in België komt in deze betekenis ook geregeld de uitdrukking iemand wandelen sturen voor, vooral in gesproken taalgebruik.

(3) Iedere keer dat Frits haar vroeg om een afspraakje te maken, stuurde An hem wandelen. [standaardtaal in België]

(4) Parlementariërs die vragen stelden, werden door de ministers wandelen gestuurd met de boodschap dat deze operatie budgettair niet haalbaar was. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

De uitdrukking iemand wandelen sturen kan in België ook de betekenis ‘iemand ontslaan’ hebben, maar is dan geen standaardtaal.

(5) President Sjevernadze heeft de regering van Georgië wandelen gestuurd. (in België, geen standaardtaal)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 308; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 314; Taalwijzer (1998), p. 185; Stijlboek VRT (2003), p. 266; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

correctheid en betekenis,woordgebruiktao_adv (C)
891
j
correctheid,uitdrukkingen,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid
01 January 2004
23 August 2013