Waarde (als aanhef)

Waarde (als aanhef)

Vraag

Wanneer kun je Waarde gebruiken in de aanhef van een brief of e-mail?

Antwoord

In bepaalde beroepssectoren wordt onder vakgenoten Waarde gebruikt als aanhef in een brief of e-mail. Waarde drukt uit dat men de aangeschrevene kent en als gewaardeerde vakgenoot aanschrijft. Het is ongebruikelijk Waarde te gebruiken voor mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn.

Toelichting

De aanhef Waarde wordt soms gebruikt onder niet-directe collega’s: mensen die buiten de dagelijkse werkvloer met elkaar samenwerken of samengewerkt hebben, bijvoorbeeld in een bestuur of een projectgroep, in een vergelijkbare functie bij een andere organisatie of in een vrij beroep (advocatuur, notariaat, medisch beroep en dergelijke).

Het is af te raden Waarde zelfstandig als aanhef te gebruiken. Na Waarde volgt een voornaam, een achternaam voorafgegaan door mevrouw, meneer/heer of de voorletter(s) of voornaam van de geadresseerde, of een woord als collega.

(1a) Waarde Kim,

(2a) Waarde mevrouw Kist,

(3a) Waarde K. Kist,

(4a) Waarde collega,

In de meeste zakelijke contexten is een aanhef met Geachte, Beste of Dag gebruikelijker dan een aanhef met Waarde.

(1b) Beste Kim,

(2b) Beste / Dag mevrouw Kist,

(2c) Geachte mevrouw Kist,

(3b) Beste Kim Kist,

(3c) Geachte K. Kist,

(4b) Beste / Dag collega,

(4c) Geachte collega, 

Een aanhef met de voornaam, zoals (1b), is bruikbaar als men de geadresseerde persoonlijk kent of als men de geadresseerde op een gemoedelijke, ongedwongen manier wil aanspreken. Een aanhef met Beste of Dag in combinatie met de achternaam of een rolbenaming, zoals (2b), (3b) en (4b), is formeler en bruikbaar in allerlei (zakelijke) contexten. Een aanhef met Geachte in combinatie met de achternaam of een rolbenaming, zoals (2c), (3c) en (4c), is het meest formeel. Geachte roept een bepaalde afstand op en is daardoor geschikt voor allerlei officiële contexten. Geachte is ook bruikbaar als men nadrukkelijk respect of beleefdheid wil uitdrukken, bijvoorbeeld in contacten met onbekenden of mensen die hiërarchisch hoger geplaatst zijn.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)
Opmaak van een zakelijke e-mail (algemeen)
Taal en gender: brieven en e-mails (algemeen)

Aanhef zonder genderaanduiding
Amice, amica (als aanhef)
Beste / Geachte (als aanhef)
Mijne heren (als aanhef)

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2020), p. 534-535; Tekstvorm geregeld (2011), p. 60-61

brief en e-mail,woordkeuze en stijl,teksten schrijven,zelfstandig naamwoord,conventies,woordgebruik,teksten schrijven,grammatica


tao_adv (C)
1417
j
brief,conventies,gepastheid,persoonsnamen,tekst_en_conversatie,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,tekst_en_conversatie,woordgebruik;Subrubriek:brief,persoonsnamen;Woord of woordcombinatie:gepastheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
04 May 2009
04 February 2014