Veelgehoord (trappen van vergelijking)

Veelgehoord (trappen van vergelijking)

Vraag

Wat zijn de vergrotende en overtreffende trap van veelgehoord: veelgehoorder en veelgehoordst of meer gehoord en meest gehoord? 

Antwoord

De vergrotende trap is meer gehoord, de overtreffende trap is meest gehoord.

Toelichting

Veelgehoord is een samenstelling van het bijwoord veel en het voltooid deelwoord gehoord. De betekenis van het bijvoeglijk naamwoord veelgehoord gaat rechtstreeks terug op de betekenis van de samenstellende delen. Veelgehoord is letterlijk iets wat ‘veel gehoord’ wordt.

Aan het samengesteld bijvoeglijk naamwoord veelgehoord kunnen niet goed de uitgangen -er en -st worden toegevoegd om de trappen van vergelijking te vormen: veelgehoorder en veelgehoordst zijn ongebruikelijke vormen. De vergrotende trap wordt bij voorkeur gevormd met meer, en de overtreffende trap met meest plus het tweede deel van de samenstelling: meer gehoord, meest gehoord.

(1) Dat de kwaliteit goed is, is een meer gehoorde reactie.

(2) Het meest gehoorde argument is ‘geen tijd’.

Hetzelfde geldt voor andere samenstellingen van veel en een voltooid deelwoord, zoals veelbekeken, veelbeluisterd, veelbeproefd, veelbeschreven, veelgelezen, veelgeprezen, veelgesteld, veelgevraagd, veelgezien. In de meeste gevallen worden meer en meest los van het voltooid deelwoordgeschreven: meer bekeken, meer gebruikt, meer gelezen, meer gevraagd, meest beschreven, meest gegroeid, meest geprezen, meest gezien enzovoort.

(3) Is horror een meer gelezen genre dan sciencefiction?

(4) Een van de meest geprezen films van het jaar is La La Land.

(5) Hij heeft een meer bekeken Youtubekanaal dan menig andere professor.

Bij erg frequente combinaties worden de vergrotende trap met meer en de overtreffende trap met meest vaak ook aaneengeschreven: meergenoemd, meergemeld, meestbegunstigd, meestbesproken, meestbezocht, meestgelezen, meestgesteld, meestgebruikt, meestgevraagd. Sluitende regels zijn hiervoor niet te geven; zulke samenstellingen zijn meestal te vinden in een woordenboek of spellingnaslagwerk. Los schrijven is in deze gevallen ook altijd mogelijk.

(6a) De meestgestelde vragen zijn spellingvragen.

(6b) De meest gestelde vragen zijn spellingvragen.

(7a) Ze richten zich momenteel op de meestgebruikte producten.

(7b) Ze richten zich momenteel op de meest gebruikte producten.

Zie ook

Omschreven trappen van vergelijking (algemeen)
Trappen van vergelijking van samengestelde bijvoeglijke naamwoorden (algemeen)

Diepgaand (trappen van vergelijking)
Levendgeboren / levend geboren
Pas gehuwd stel / pasgehuwd stel
Rekeninghoudend / rekening houdend
Thuis wonende ouderen / thuiswonende ouderen
Veelbelovend (trappen van vergelijking)
Veel gebruikt / veelgebruikt
Ver(re)gaand (trappen van vergelijking)

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); ANS (1997), p. 415 of online via de E-ANS online via de E-ANS

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,samenstellingen,trappen van vergelijking,spelling,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1797
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,grammatica,samenstelling,spelling,trappen_vergelijking
Subrubriek,Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,spelling;Subrubriek:aaneen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:samenstelling,trappen_vergelijking
03 May 2017
17 December 2020