Veralgemeniseren / veralgemenen

Veralgemeniseren / veralgemenen

Vraag

Wat is juist: We mogen de cijfers niet veralgemenen of We mogen de cijfers niet veralgemeniseren?

Antwoord

Het is allebei juist. Veralgemenen en veralgemeniseren zijn synoniemen. Veralgemenen is standaardtaal in het hele taalgebied. Veralgemeniseren is standaardtaal in Nederland.

Toelichting

Veralgemenen en veralgemeniseren betekenen allebei ‘generaliseren, algemeen maken, als algemeen voorstellen, voor alle gevallen van toepassing verklaren’. De vorm veralgemenen komt in het hele taalgebied voor. Veralgemeniseren komt vooral in Nederland voor en is daar de gewoonste vorm.

(1a) Wie maar genoeg abstraheert en veralgemeent, komt tot de wijsheid dat alle literatuur uiteindelijk gaat om geboorte, dood, liefde en nog wat.

(1b) Wie maar genoeg abstraheert en veralgemeniseert, komt tot de wijsheid dat alle literatuur uiteindelijk gaat om geboorte, dood, liefde en nog wat. [standaardtaal in Nederland]

(2a) De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn niet in getallen uit te drukken en niet te veralgemenen.

(2b) De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn niet in getallen uit te drukken en niet te veralgemeniseren. [standaardtaal in Nederland]

Zie ook

Acquisiteren / acquireren
Authentificeren / authenticeren
Catalogeren / catalogiseren
Faciliëren / faciliteren
Prioriseren / prioritiseren / prioriteren
Prognotiseren / prognostiseren / pronostikeren / prognosticeren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); WNT

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1870
j
correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord
06 December 2018
20 August 2019