ANS

ANS

Omschrijving

Algemene Nederlandse Spraakkunst. Te raadplegen op https://e-ans.ivdnt.org/.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst is in 1997 voor het laatst op papier verschenen (ANS 1997). De teksten op deze website verwijzen grotendeels naar die papieren ANS van 1997. Sinds enkele jaren worden de hoofdstukken van de ANS hoofdstuk voor hoofdstuk herschreven. Dat is een meerjarenproject. De herziene hoofdstukken zijn alleen beschikbaar als online naslagwerk.

Momenteel zijn de volgende hoofdstukken al herzien en te raadplegen op de website:

1. De klankleer van het Nederlands
9. De adpositie (het voorzetsel, achterzetsel, omzetsel en meer)
12. Woordvorming en woordstructuur
17. De adpositieconstituent
29. Negatie
7.   Het telwoord (numerale)