Fijn stof / fijnstof

Fijn stof / fijnstof

Vraag

Wat is de juiste spelling: fijn stof of fijnstof?

Antwoord

Beide vormen zijn juist. In België is de spelling fijn stof gebruikelijk; in Nederland wordt vaak fijnstof geschreven.

Toelichting

Stofdeeltjes met een doorsnede van minder dan tien micrometer worden fijn stof / fijnstof genoemd.

In België wordt fijn stof doorgaans als een woordgroep van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord opgevat en uitgesproken, met op beide woorden een klemtoon. Woordgroepen worden los geschreven. Het bijvoeglijk naamwoord fijn wordt in deze vaste combinatie meestal niet verbogen: het fijn stof.

(1a) Tijdens de Week van de Mobiliteit meet het gemeentebestuur de hoeveelheid fijn stof in de lucht.

In Nederland leggen de meeste mensen alleen een klemtoon op fijn. Het is dan een samenstelling, en samenstellingen worden als één woord geschreven: fijnstof.

(1b) Tijdens de Week van de Mobiliteit meet het gemeentebestuur de hoeveelheid fijnstof in de lucht.

Als fijn()stof het eerste deel is van een samenstelling, staat er nooit een spatie in het woord: fijnstoffilter, fijnstoftaks.

Bijzonderheid

Hetzelfde geldt voor ultrafijn( )stof: in België is ultrafijn stof gebruikelijk; in Nederland ultrafijnstof.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)
Samenstelling van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord (algemeen)
Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord zonder betekenisverschil (algemeen)

Benedictijner abdij / benedictijnerabdij / benedictijnenabdij
Dubbelepunt / dubbele punt
Kortgeding / kort geding
Kortfilm / korte film
Linker hand / linkerhand, rechter hand / rechterhand
Platte kaas / plattekaas
Rode kool / rodekool

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Grote Van Dale (2005)

aaneen of los,bijvoeglijk naamwoord,uitspraak en klemtoon,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica,uitspraak en klemtoon


tao_adv (C)
1742
j
aaneen,bijvoeglijk_naamwoord,klemtoon,samenstelling,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordsoort,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,klemtoon;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:samenstelling
21 May 2015
16 March 2018