Fonduen (vervoeging)

Fonduen (vervoeging)

Vraag

Hoe worden de verleden tijd en het voltooid deelwoord van het werkwoord fonduen gespeld?

Antwoord

De correcte vormen zijn fondude en gefonduud.

Toelichting

Het uitgangspunt voor het spellen van de meeste werkwoordsvormen is de stam. De stam is de klankvorm van het werkwoord zoals we die we horen in de infinitief min de uitgang /en/ of­ /n/. Enkele voorbeelden: wandelen – wandel, dopen – doop, faxen – fax, douchen – douch. De stam van fonduen is dus fondu.

De verleden tijd van een regelmatig werkwoord wordt gevormd door aan de stam -de of -te toe te voegen. De keuze voor -de of -te hangt af van de eindklank van de stam. Als dat een van de medeklinkers van ’t kofschip of ’t fokschaap (/t/, /k/, /f/, /s/, /ch/, /p/), of de medeklinker /sj/ (bijvoorbeeld in ramsjen) is, dan krijgen de vervoegde vormen -te(n). Als de stam eindigt op een klinker of een stemhebbende medeklinker, krijgen de vervoegde vormen -de(n). De verledentijdsvormen van fonduen zijn dus fondude en fonduden.

Het voltooid deelwoord van een regelmatig werkwoord spellen we met een -t of een -d aan het eind, bijvoorbeeld: gespeld, gezucht, gefaxt, geboord. Ook hier zijn de regels van ’t kofschip van toepassing. Het voltooid deelwoord gefonduud spellen we bovendien met een uu, omdat de lange klinker /u/ in een gesloten lettergreep staat.

Bijzonderheid

De stam van het werkwoord petanquen is petanque, niet petanqu. We laten alleen de uitgang /n/ weg, omdat de /e/ nodig is om de uitspraak van het werkwoord weer te geven. De verleden tijd van petanquen is petanquete en het voltooid deelwoord is gepetanquet.

Zie ook

Zoek de stam (Leidraad 11.1)                                                                     
Verenkeling van lange klinkers in een open lettergreep (Leidraad 2.1)

Barbecuen / barbecueën
Shampode / shampoode

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

werkwoordtao_adv (C)
1200
j
spelling,vervoeging,vreemde_woorden,werkwoord
Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:vreemde_woorden;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:vervoeging
01 January 2004
13 November 2015