En aan het begin van de zin

En aan het begin van de zin

Vraag

Mag het voegwoord en aan het begin van een zin staan?

Antwoord

Ja, een zin mag beginnen met en. Wel is deze stijl minder geschikt voor zakelijke schrijftaal.

Toelichting

Volgens een oude schoolregel mag een zin nooit beginnen met en. In de praktijk ligt dit genuanceerder.

Het nevenschikkende voegwoord en verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. De twee zinnen kunnen dan één samengestelde zin vormen, maar dat hoeft niet. Het tweede deel kan ook als losse zin worden weergegeven, bijvoorbeeld om de eerste zin duidelijk als zelfstandige zin te presenteren of het alternatief met en meer nadruk te geven. De tweede zin als nieuwe zin presenteren zorgt ervoor dat het verband en/of de nieuwe zin zelf meer opvalt. Wel is deze stijl informeel en minder geschikt voor zakelijke teksten.

(1a) Gisteren en eergisteren was het museum al open voor journalisten en genodigden, en vandaag opent het de deuren voor het publiek.

(1b) Gisteren en eergisteren was het museum al open voor journalisten en genodigden. En vandaag opent het de deuren voor het publiek.

Ook kan een afzonderlijke zin ingeleid door en een verband leggen met meer dan één voorafgaande zin, of verwijzen naar een situatie buiten de tekst.

(2) Mijn ene opa was timmerman. Mijn andere opa werkte op een kantoor. En mijn beide oma’s waren huisvrouw.

(3) En dan is er nog het probleem van de afvalverwijdering.

(4) En wie heeft de deur weer niet op slot gedaan?

Soms wordt en gebruikt om een nieuw onderwerp aan te snijden, of juist om terug te komen op iets wat eerder speelde.

(5) En nu iets heel anders.

Aan het begin van een vraagzin kan en de aangesproken persoon aansporen tot een antwoord. Er staat dan vaak een komma achter en.

(7) En, heb je de badkamer al schoongemaakt?

Zie ook

Echter aan het begin van de zin
Komma voor en
Maar aan het begin van de zin
Maar en echter in één zin
Of aan het begin van de zin
Omdat aan het begin van de zin
Want aan het begin van de zin

Naslagwerken

ANS (1997), p. 1530 online via de E-ANS online via de E-ANS; Stijlwijzer (1996), p. 198; De taalgids (1999), p. 241-242

woordkeuze en stijl,voornaamwoord,voegwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
257
j
gepastheid ,stijl,tekst,verwijswoorden,voegwoord,woordgebruik
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:stijl,verwijswoorden;Woordsoort:voegwoord
01 January 2004
15 June 2016