Drieënnegentig / 93

Drieënnegentig / 93

Vraag

Moet in een tekst 93 (in cijfers) of drieënnegentig (in letters) worden geschreven?

Antwoord

Het verdient aanbeveling het getal 93 in cijfers te schrijven.

Toelichting

Voor het schrijven van getallen in cijfers of letters bestaan geen vaste regels. In het algemeen wordt aangeraden de volgende getallen in letters te schrijven:

  • de getallen onder de twintig (een, twee, drie, elf, zestien, zeventien enzovoort);
  • de tientallen (twintig, dertig, veertig, zeventig, tachtig enzovoort);
  • de ronde getallen daarboven (honderd, driehonderd, zevenhonderd, duizend, vijftienhonderd, achttienhonderd, tweeduizend, drieduizend, tienduizend, vijftienduizend, dertigduizend, honderdduizend, miljoen, miljard

In de volgende gevallen is het raadzaam de getallen altijd in cijfers te schrijven:

  • Als het om zakelijke en exacte gegevens gaat, zoals maten, gewichten en data. Er is dan vaak sprake van een combinatie met een afkorting. Bijvoorbeeld: 15 km, 6 kg, 30 °C, 20 mln., 3 mei 2002.
  • Als in een zin of alinea door elkaar getallen in cijfers en in letters zouden voorkomen bij hantering van de richtlijn. Het is dus niet dertig koopwoningen en 28 huurwoningen maar 30 koopwoningen en 28 huurwoningen.

Bij miljoen en miljard zijn ook combinaties van cijfers en woorden mogelijk: 20 miljoen, 12 miljard.

Zie ook

Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)
Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)

10.000.000 / 10 000 000
1°, 2°, 3° / 1e, 2e, 3e / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e
8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
Datumnotatie
Jaren ’30 / jaren 30

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2002), p. 296; Gids voor de eindredacteur (2002), p. 39; Vraagbaak Nederlands (2001), p. 97; Prisma Handboek van de Nederlandse taal (2000), p. 69; Stijlboek NRC Handelsblad (2000), p. 117; De taalgids (1999), p. 110; Nieuw stijlboek Volkskrant (1997), p. 42; Taalboek Nederlands (1997), p. 376; Taalbaak 46.1

cijfers en getallen,samenstellingen,teksten schrijven,telwoord,conventies,grammatica,teksten schrijven


tao_adv (C)
202
j
cijfers,conventies,samenstelling,spelling,tekst_en_conversatie,telwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,spelling,tekst_en_conversatie;Subrubriek:cijfers;Woordsoort:telwoord;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
29 June 2016