Peilen naar iets / iets peilen

Peilen naar iets / iets peilen

Vraag

Wat is correct: De onderzoekers peilen de invloed van omgevingsgeluid of De onderzoekers peilen naar de invloed van omgevingsgeluid?

Antwoord

Iets peilen is standaardtaal in het hele taalgebied. Peilen naar iets is alleen standaardtaal in België.

Toelichting

Iets peilen is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘onderzoeken, proberen te doorgronden’.

(1a) Tijdens de volgende vergadering zullen we eerst de behoeften van de deelnemers peilen.
(2a) De vragenlijst peilt hoe vaak autobestuurders in de afgelopen maand een verkeersovertreding begingen.
(3a) In de enquête wordt de mening van vrouwen over de loonkloof gepeild.
(4a) De politici gebruikten de steekproeven om de bezorgdheden van hun kiezers te peilen.

In België wordt peilen ook vaak met het voorzetsel naar gebruikt in de betekenis ‘onderzoeken, proberen te doorgronden’: peilen naar iets. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1b) Tijdens de volgende vergadering zullen we eerst naar de behoeften van de deelnemers peilen. [standaardtaal in België]
(2b) De vragenlijst peilt naar hoe vaak autobestuurders in de afgelopen maand een verkeersovertreding begingen. [standaardtaal in België]
(3b) In de enquête wordt gepeild naar de mening van vrouwen over de loonkloof. [standaardtaal in België]
(4b) De politici gebruikten de steekproeven om naar de bezorgdheden van hun kiezers te peilen. [standaardtaal in België]

Zie ook

Communiceren naar / aan
Refereren naar / aan
Solliciteren voor / naar
Sturen aan / naar

Naslagwerken

Grote Van Dale (2022); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma handwoordenboek Nederlands (2014); Woordenboek correct taalgebruik (2004); Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw (1999), p. 96