Gepaard gaan aan / met

Gepaard gaan aan / met

Vraag

Is het voorzetsel aan correct in de volgende zin: Chronische ziekten gaan vaak gepaard aan inkomensverlies?

Antwoord

Nee. Het correcte voorzetsel bij gepaard gaan is met: Chronische ziekten gaan vaak gepaard met inkomensverlies.

Toelichting

Gepaard gaan wordt soms gecombineerd met het voorzetsel aan, maar dat is niet correct. Het juiste voorzetsel bij deze combinatie is met. Met wordt mee in een voornaamwoordelijk bijwoord (ermee, hiermee enzovoort). De betekenis van gepaard gaan met is ‘verbonden zijn aan’, ‘samengaan met’ of ‘als begeleidend verschijnsel of gevolg hebben’.

(1) De ontploffing ging gepaard met een enorme steekvlam.

(2) Volwassen worden gaat voor velen gepaard met groeipijnen.

(3) We willen graag wat meer informatie over beleggen en de daarmee gepaard gaande risico’s.

Gepaard (‘samengaand met’), zonder gaan, wordt wél met aan gecombineerd.

(4) De voortdurende groei van de wereldbevolking, gepaard aan de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, zou rampzalige gevolgen kunnen hebben.

(5) Het subtiele kleurgebruik, gepaard aan een virtuoze schildertechniek, maken zijn stillevens tot echte pareltjes.

Als voltooid deelwoord van het werkwoord paren in de betekenissen ’twee aan twee rangschikken’ en ‘koppelen’ wordt gepaard ook met aan gecombineerd.

(6) Ze hebben haar voor de eerste dans gepaard aan een prima danspartner.

(7) Onze hond Flora werd gepaard aan een reu uit de buurt.

Zie ook

Conform aan / conform met / conform
Gebaat met / bij
Gespaard blijven voor / van

Naslagwerken

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Grote Van Dale (2005); Prisma Voorzetsels (2005), p. 84; Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,woordgebruik


tao_adv (C)
331
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel
01 January 2004
15 May 2014