Vertellen tegen / aan

Vertellen tegen / aan

Vraag

Wat is juist: Ik heb het net tegen hem verteld of Ik heb het net aan hem verteld?

Antwoord

Zowel Ik heb het net aan hem verteld als Ik heb het net tegen hem verteld is correct. Daarnaast is een formulering zonder voorzetsel mogelijk: ik heb het hem net verteld.

Toelichting

Het gebruikelijkste voorzetsel bij vertellen is aan.

(1a) We hebben het inmiddels aan iedereen verteld.

(2) Wanneer vertel je aan je baas dat je zwanger bent?

De combinatie vertellen tegen wordt soms beschouwd als een verhaspeling van zeggen tegen en vertellen aan. Maar zowel vertellen aan als vertellen tegen is correct. Tegen betekent dan ‘gericht tot’, zoals in vergelijkbare constructies als iets tegen iemand zeggen en vriendelijk zijn tegen iemand.

(1b) We hebben het inmiddels tegen iedereen verteld.

(3) Vertel maar tegen de politie wat er precies gebeurd is.

De combinatie vertellen tegen heeft vaak de (bij)betekenis ‘verklappen, verklikken’.

(4) Je mag dit tegen niemand vertellen.

(5) Ik ga het tegen je moeder vertellen, hoor!

Vertellen komt tot slot ook zonder voorzetsel voor.

(6) Ik heb het hem net verteld.

(7) In deze cursus vertellen wij u niet hoe u het moet doen.

Zie ook

Voorzetsels (algemeen)

Communiceren naar / aan
Lachen met / om
Refereren naar / aan
Reppen van / over
Sturen aan / naar
Waarschuwen voor / tegen
Zeggen aan / tegen

Naslagwerken

Schrijfwijzer (2012), p. 320; Grote Van Dale (2005); Koenen (2006)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
1660
j
correctheid,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,werkwoord
04 July 2013
30 April 2020