Vernoemd / genoemd (in een zaak)

Vernoemd / genoemd (in een zaak)

Vraag

Wat is correct: Hij is al verschillende keren vernoemd in die fraudezaak of Hij is al verschillende keren genoemd in die fraudezaak?

Antwoord

Vernoemen, in de betekenis ‘noemen, vermelden’, is standaardtaal in België. Noemen is standaardtaal in het hele taalgebied.

Toelichting

Vernoemen wordt in België geregeld gebruikt in de betekenis ‘noemen, vermelden’. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1a) De hoeve werd al vernoemd in documenten uit de jaren 1800. [standaardtaal in België]

(2a) In de VS is het normaal dat de presentatoren bij bijvoorbeeld honkbalwedstrijden de sponsors vernoemen. [standaardtaal in België]

(3a) De slachtoffers zwegen uit angst dat hun naam vernoemd zou worden in de pers. [standaardtaal in België]

In de standaardtaal in het hele taalgebied is noemen of vermelden gangbaar.

(1b) De hoeve werd al vermeld in documenten uit de jaren 1800.

(2b) In de VS is het normaal dat de presentatoren bij bijvoorbeeld honkbalwedstrijden de sponsors noemen.

(3b) De slachtoffers zwegen uit angst dat hun naam genoemd zou worden in de pers.

Bijzonderheid

Noemen en vernoemen zijn beide standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis ‘de naam geven van’.

(4a) Jozefien is vernoemd naar haar overgrootmoeder.

(4b) Jozefien is genoemd naar haar overgrootmoeder.

Zie ook

Genaamd / genoemd / vernoemd naar zijn grootvader
Hogergenoemd / bovengenoemd / eerdergenoemd / hierboven genoemd
Noemen / heten

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 298; Correct Taalgebruik (2006), p. 284; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Typisch Vlaams (2015)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruik


tao_adv (C)
1832
j
betekenis,correctheid,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
28 February 2018
28 April 2020