Vertrouwen dat / erop vertrouwen dat

Vertrouwen dat / erop vertrouwen dat

Vraag

Kan erop weg worden gelaten in zinnen als Ik vertrouw erop dat hij komt?

Antwoord

Nee, de constructie Ik vertrouw dat hij komt (zonder erop) is geen standaardtaal.

Toelichting

Vertrouwen wordt in principe gecombineerd met een voorzetselvoorwerp, voorafgegaan door het vaste voorzetsel op, zoals in het volgende voorbeeld:

(1) Ik vertrouw op haar positieve houding.

De voorzetselvoorwerpen kunnen ook de vorm van een bijzin aannemen. In de regel wordt die bijzin ingeleid door een onderschikkend voegwoord en voorafgegaan door een voorlopig voorzetselvoorwerp, in de vorm van een voornaamwoordelijk bijwoord (bijvoorbeeld erop).

(2a) Ik vertrouw erop dat ze positief zal blijven reageren.

Het voorlopig voorzetselvoorwerp is een betrekkelijk jonge toevoeging. In veel gevallen kan in dit type zinnen het voornaamwoordelijk bijwoord worden weggelaten.

(3) Zorg (ervoor) dat je schaapjes op het droge zijn.

Bij vertrouwen op is dat in de standaardtaal niet het geval. Veel taalgebruikers vinden een zin als de volgende ongrammaticaal:

(2b) Ik vertrouw dat ze positief zal blijven reageren. (geen standaardtaal)

Zie ook

Ik betreur (het) dat hij ontslag heeft genomen
Zeker zijn dat / er zeker van zijn dat
Zich bewust zijn dat / zich ervan bewust zijn dat
Zorgen dat / ervoor zorgen dat

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Het juiste voorzetsel (1999); Prisma Voorzetsels (2005), p. 246; ANS (1997), p. 1176-1178 of online via de E-ANS online via de E-ANS

bijwoord,correctheid en betekenis,zinsontleding,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
267
j
bijwoord,correctheid,woordgebruik,zinsontleding
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordgroep of zin
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:zinsontleding;Woordsoort:bijwoord
01 January 2004
09 December 2020