Verbreedde / verbrede weg

Verbreedde / verbrede weg

Vraag

Als een weg verbreed is, is het dan een verbreedde weg of een verbrede weg?

Antwoord

Correct is: een verbrede weg. Het voltooid deelwoord verbreed wordt als een bijvoeglijk naamwoord verbogen, dus net als een brede weg. Verbreedde is alleen mogelijk als persoonsvorm: hij verbreedde de weg.

Toelichting

Als een voltooid deelwoord bijvoeglijk wordt gebruikt (een verbreed wegdek), wordt het verbogen als een gewoon bijvoeglijk naamwoord. Wanneer er een buigings-e aan het voltooid deelwoord van een zwak werkwoord wordt toegevoegd, wordt de d of t alleen verdubbeld als de voorafgaande klinker ‘kort’ is (a, e, i, o, u): de bezette stad, de geredde drenkeling, het verhitte gezicht, de uitgeputte atleet. De ‘lange’ klinkers aa, ee, oo en uu worden in een open lettergreep met een enkel teken geschreven (een verbrede weg, een vergrote foto), net als bij gewone bijvoeglijke naamwoorden (een brede weg, een grote auto).

De vormen met lange klinkers die met een dubbel teken worden geschreven en door een dubbele d of t worden gevolgd, kunnen alleen persoonsvormen van de verleden tijd zijn: hij verbreedde het pad, zij vergrootten de afstand.

Zie ook

Voltooid deelwoord van regelmatige werkwoorden (Leidraad 11.4)

Geauditte / geaudite bedrijf
Gedownloadde / gedownloade bestand
Grote / grootte
Maassluisse / Maassluise harmonie
Shampode / shampoode
Verlate / verlaten kinderen

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

bijvoeglijk naamwoord,medeklinkers,verbuiging,werkwoord,grammatica,spellingtao_adv (C)
845
j
bijvoeglijk_naamwoord,medeklinkers,spelling,verbuiging,vervoeging,werkwoord
Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:medeklinkers;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,werkwoord;Woordvorm:verbuiging,vervoeging
01 January 2004
22 November 2016