Haar / zijn (Venetië en – gondels)

Haar / zijn (Venetië en – gondels)

Vraag

Met welk bezittelijk voornaamwoord verwijs je naar steden of plaatsen? Is het Venetië en haar gondels of Venetië en zijn gondels?

Antwoord

Correct is: Venetië en zijn gondels.

Toelichting

Namen van steden, landen en werelddelen zijn doorgaans onzijdig. Een aanwijzing hiervoor is dat we voor die namen het lidwoord het kunnen zetten, bijvoorbeeld: Brugge is het Venetië van het Noorden, het Frankrijk van na de oorlog. Hoewel er een tendens bestaat om naar steden, landen en werelddelen te verwijzen met haar, moet er naar onzijdige woorden verwezen worden met het bezittelijk voornaamwoord zijn. Correct is dus: Venetië en zijn gondels, Frankrijk en zijn kernproeven, Europa en zijn instellingen.

Bijzonderheid

Als de naam van een stad, gemeente, land of werelddeel wordt gebruikt in combinatie met een woord als stad, gemeente, land of werelddeel, richt het bezittelijk voornaamwoord zich naar dat woord. Zo is het het land Suriname en zijn inwoners (land is een onzijdig woord), maar de gemeente Breda en haar inwoners (het woord gemeente is vrouwelijk).

Zie ook

Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)

Haar / zijn (Pepsi heeft – winst verdubbeld)
Haar / zijn (het bestuur heeft – goedkeuring uitgesproken)
Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten en – bevolking)
Zijn / haar (de muis heeft – staart bezeerd)
Zijn / haar (de stad en – inwoners)
Zijn / hun (de tweeling is gek op – nichtje)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 154 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 216 of online online; Schrijfwijzer (2002), p. 221; Taalboek Nederlands (2003), p. 180; Taalbaak 30.1

voornaamwoord,grammatica,woordgeslacht


tao_adv (C)
840
j
aardrijkskundige_namen,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik,woordgeslacht
Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek,Woord of woordcombinatie
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:woordgeslacht;Woordsoort:voornaamwoord
01 January 2004
16 July 2015