Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste / de dappersten

Vraag

Wat is juist: Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste of Van alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten?

Antwoord

Beide mogelijkheden zijn juist.

Toelichting

Bijvoeglijke naamwoorden zoals dapper(e) (en ook de overtreffende trap dapperst(e)) krijgen in het meervoud een -n als ze verwijzen naar personen én zelfstandig worden gebruikt. Met zelfstandig gebruik wordt bedoeld dat dapperen of dappersten niet kan worden aangevuld met een zelfstandig naamwoord uit de directe context (dezelfde zin of de zin die onmiddellijk voorafgaat).

(1) In heel Europa gelden de Belgen als de dappersten.

(2) Van alle Galliërs zijn de Belgen de dappersten.

In (1) is de situatie duidelijk: er komt geen ander woord in aanmerking om in te vullen achter dappersten. Dat is anders in zin (2): het zelfstandig naamwoord Galliërs komt wél in aanmerking. Toch ligt het meer voor de hand om dappersten als op zichzelf staand te beschouwen en op te vatten als ‘de dapperste exemplaren’, en niet als ‘de dapperste Galliërs’. Zin (2) is daarmee een variant van De dappersten van alle Galliërs zijn de Belgen, waarin ook dappersten de voorkeur heeft.

Vergelijkbaar met zin (2) zijn zinnen als de onderstaande.

(3) Het enthousiasme van de deelnemers, van wie sommigen met zeer bruikbare tips kwamen, werkte zeer aanstekelijk.

(4) Het koor bestaat uit achttien ervaren zangers, van wie enkelen ook vaak solo zingen.

Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste is ook correct; het is mogelijk de zin te lezen als ‘Van alle Galliërs zijn de Belgen de dapperste (Galliërs).’

Van alle Galliërs zijn de Belgen het dapperst is eveneens een goede zin. Het dapperste is overigens ook mogelijk, maar in geschreven taal wordt de buigings-e doorgaans weggelaten.

Zie ook

Beide / beiden (verwijzing naar een mens en een dier)
Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)
Best(e) (het -)
De eersten de besten / de eerste de besten
De meeste / meesten van de aanwezige leden
Degene / degenen
Diverse / diversen
Enige(n), enkele(n)
Enkele / enkelen van hen
Onder andere / onder anderen
Sommige / sommigen van de medewerkers
Spinachtige / spinachtigen

Naslagwerken

ANS (1997) p. 391, of online via de E-ANS online via de E-ANS

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,trappen van vergelijking,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1633
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,grammatica,trappen_vergelijking,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:trappen_vergelijking
14 December 2012
17 April 2018