Uw / u beider belang

Uw / u beider belang

Vraag

Wat is correct: uw beider belang of u beider belang?

Antwoord

Correct is: u beider belang. Deze uitdrukking wordt gevormd met het persoonlijk voornaamwoord u, niet met het bezittelijk voornaamwoord uw.

Toelichting

Vroeger luidde de uitdrukking uwer beider belang. Daarin drukten uwer en beider de tweede naamval (genitief) uit. Later verloor het persoonlijk voornaamwoord uwer zijn naamvalsuitgang en werd het u. De oude naamval bleef slechts bewaard in beider, als genitiefuitgang voor de uitdrukking als geheel. Hetzelfde is gebeurd bij u aller (‘van u allen’).

(1) Het is in u beider belang dat er snel een oplossing komt.

(2) Is het huis op u beider naam gekocht?

(3) Uiteraard worden u aller inspanningen zeer op prijs gesteld.

(4) Wij rekenen op u aller medewerking.

Vergelijkbaar met u beider en u aller zijn combinaties met andere meervoudige persoonlijke voornaamwoorden, zoals ons beider (‘van ons beiden’), hun beider (‘van hen beiden’) en ons aller (‘van ons allen’). Ook ons en hun zijn hier geen bezittelijke maar persoonlijke voornaamwoorden. Ook hier werden oorspronkelijk tweedenaamvalsvormen gebruikt: onzer beider, hunner beider en onzer aller.

(5a) We hebben ons beider verjaardagen gevierd.

(6a) Ik wil de bruid en de bruidegom en hun beider familie van harte gelukwensen.

(7a) Een goede samenwerking is in ons aller voordeel.

Combinaties als u beider, u aller, hun beider en ons aller zijn formeel. In minder formeel taalgebruik worden meestal omschrijvingen als van u beiden, van u allen, van hen beiden en van ons allemaal gebruikt, of combinaties van een bezittelijk voornaamwoord en beide: hun beide, onze beide (hun beide families, onze beide verjaardagen).

(5b) We hebben onze beide verjaardagen gevierd.

(6b) Ik wil de bruid en de bruidegom en hun beide families van harte gelukwensen.

(7b) Een goede samenwerking is in het voordeel van ons allemaal.

Zie ook

Naamvallen (algemeen)
Vaste combinaties met naamvallen (algemeen)

Ons / onzes inziens

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Schrijfwijzer (2012), p. 429; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 108; Trouw Schrijfboek (2006), p. 512; Woordenlijst (2015); ANS (1997), p. 242 of online via de E-ANS online via de E-ANS, p. 356 of online online

correctheid en betekenis,naamvallen,woordkeuze en stijl,voornaamwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
828
j
correctheid,grammatica,naamvalsvormen,stijl,uitdrukkingen,verwijswoorden,voornaamwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordvorm,Subrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:stijl,uitdrukkingen,verwijswoorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voornaamwoord;Woordvorm:naamvalsvormen
01 January 2004
12 February 2018