Van kleins af (aan) / van jongs af (aan) / van kindsbeen af / van kinds af (aan)

Van kleins af (aan) / van jongs af (aan) / van kindsbeen af / van kinds af (aan)

Vraag

Wat is correct: van kleins af (aan), van jongs af (aan), van kindsbeen af of van kinds af (aan)?

Antwoord

De combinaties van kleins af aan, van jongs af (aan), van kindsbeen af (zonder aan) en van kinds af (aan) zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Ook van kleins af wordt gebruikt, maar het is onduidelijk of we die combinatie tot de standaardtaal kunnen rekenen.

Toelichting

Van kleins af aan, van jongs af (aan), van kindsbeen af en van kinds af (aan) worden in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt. Van kindsbeen af is wat minder gebruikelijk in Nederland.

(1) Kinderen zouden van kleins af aan voldoende moeten bewegen.

(2) De dader vertoonde al van jongs af (aan) afwijkend gedrag.

(3) Van kindsbeen af wou Evelyne dokter worden.

(4) Hij had al van kinds af (aan) een panische angst voor kippen.

Van kleins af wordt ook gebruikt als synoniem voor de bovenvermelde combinaties, ook door standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de constructie afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of van kleins af tot de standaardtaal gerekend kan worden.

(5) Van kleins af was Pieter al gek op proefjes doen, het liefst met water en vuur. (status onduidelijk)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Koenen (2006); Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 140; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,grammatica,woordgebruik


tao_adv (C)
1558
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,uitdrukking,woordgebruik
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord
10 January 2012
09 January 2019