Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Maassluisse / Maassluise harmonie

Vraag

Is de juiste spelling Maassluisse harmonie of Maassluise harmonie?

Antwoord

Correct is: Maassluise harmonie.

Toelichting

Van de meeste Nederlandse aardrijkskundige namen kunnen bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd met het achtervoegsel -s. In de meeste gevallen wordt die -s zonder meer aan de naam toegevoegd, bijvoorbeeld: Amsterdam - Amsterdams/Amsterdamse.

Volgens het beginsel van gelijkvormigheid worden woorden die op overeenkomstige wijze zijn gevormd, op overeenkomstige wijze geschreven. Zo wordt het zelfstandig naamwoord grootte (groot + -te) met twee t's gespeld naar analogie van dikte (dik + -te). Aangezien het bijvoeglijk naamwoord Maassluis(e) met een -s is afgeleid van de plaatsnaam, zou je een apostrof verwachten in de onverbogen vorm en verdubbeling van de s in de verbogen vorm: Maassluis - Maassluis'/Maassluisse naar analogie van Amsterdams/Amsterdamse.

Het beginsel van gelijkvormigheid wordt echter beperkt door een specifiekere regel. Volgens die regel vervalt de s van het volgende achtervoegsel -s of -st, als het woord eindigt op een sisklank: Maassluis - Maassluis/Maassluise. Andere voorbeelden van aardrijkskundige namen die eindigen op een s en waarvan het afgeleide bijvoeglijk naamwoord gelijk is aan de eigennaam: Algiers - Algierse, Armentiers - Armentierse, Gembloers - Gembloerse, Goes - Goese, Overmaas - Overmase, Parijs - Parijse, Sint-Niklaas - Sint-Niklase, Sint-Pieters - Sint-Pieterse, Vaals - Vaalse (ook: Vaalzer).

Bijzonderheid

Maassluise komt niet alleen voor als bijvoeglijk naamwoord, maar ook als zelfstandig naamwoord: een Maassluise is 'een inwoonster van Maassluis'.

Zie ook

Beginsel van de gelijkvormigheid (Leidraad 1.2)

Bosche / Bossche bollen
Groninger / Gronings
Grote / grootte
Iets crus / cru's
Iets louche' / iets louche / iets louches
Italië's / Italiës steunpilaren
James Joyce's boek / James Joyce' boek
Verbreedde / verbrede weg

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)