Maand / maanden (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Maand / maanden (enkelvoud of meervoud na telwoord?)

Vraag

Wat is correct: Het onderzoek duurt al drie maand of Het onderzoek duurt al drie maanden?

Antwoord

In de standaardtaal wordt hier de meervoudsvorm maanden gebruikt.

Toelichting

Tijdsaanduidende zelfstandige naamwoorden krijgen in combinatie met een bepaald telwoord (vanaf twee), hoeveel, zoveel of een paar in de regel de meervoudsvorm, bijvoorbeeld zeven seconden, vijftien minuten, hoeveel dagen, een paar weken, drie decennia.

(1) Hoeveel weken ben je in Egypte geweest?

(2) Ze was maar een paar seconden te laat en zag de trein nog vertrekken.

Voor het zelfstandig naamwoord maand geldt hetzelfde. In België komt maand in de genoemde combinatie ook in de enkelvoudsvorm voor. Deze enkelvoudsvorm behoort dan niet tot de standaardtaal.

(3) Ze zijn nu al drie maanden aan het werk.

(4) Het aanbod is slechts een paar maand geldig, dus je moet je haasten. (in België, geen standaardtaal)

(5) Hoeveel maand is ze nu al zwanger? (in België, geen standaardtaal)

Uitzonderingen op de algemene regel vormen de zelfstandige naamwoorden kwartier, uur en jaar. Die hebben in de genoemde combinaties gewoonlijk de enkelvoudsvorm.

(6) Het aanbod is maar een paar uur geldig, dus je moet snel zijn.

(7) Hoeveel jaar is dat al geleden?

(8) We hebben drie kwartier op de tram gewacht.

In alle gevallen wordt na anderhalf en na combinaties van een telwoord met half alleen maar de enkelvoudsvorm gebruikt, dus bijvoorbeeld anderhalve week, anderhalf decennium, drie en een halve minuut, acht en een halve maand.

Zie ook

Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)

0,1 minuten / 0,1 minuut
Anderhalf jaar (in de / het afgelopen -)
Een tiental centimeters / een tiental centimeter
Hectare / hectaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Twee-en-een-half / tweeëneenhalf / twee en een half / tweeënhalf
Twee en een halve maand is / zijn verstreken
Vijf lichtjaren / vijf lichtjaar

Naslagwerken

Correct Taalgebruik (2006), p. 146; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 160; Taalwijzer (1998), p. 207; Stijlboek VRT (2003), p. 152; Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); ANS: Het getal van maat- en tijdsaanduidende substantieven na hoofdtelwoorden; Taalboek Nederlands (2003), p. 120

correctheid en betekenis,enkelvoud of meervoud,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammatica,spelling


tao_adv (C)
511
j
correctheid,enkelvoud_of_meervoud,meervoud,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Woordgroep of zin,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordgroep of zin:enkelvoud_of_meervoud;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
26 January 2014