Maassluisse / Maassluise harmonie

Maassluisse / Maassluise harmonie

Vraag

Is de juiste spelling Maassluisse harmonie of Maassluise harmonie?

Antwoord

Correct is: Maassluise harmonie.

Toelichting

Van de meeste Nederlandse aardrijkskundige namen kunnen bijvoeglijke naamwoorden worden gevormd met het achtervoegsel -s. In de meeste gevallen wordt die -s zonder meer aan de naam toegevoegd, bijvoorbeeld: AmsterdamAmsterdams/Amsterdamse.

Volgens het beginsel van gelijkvormigheid worden woorden die op overeenkomstige wijze zijn gevormd, op overeenkomstige wijze geschreven. Zo wordt het zelfstandig naamwoord grootte (groot + -te) met twee t’s gespeld naar analogie van dikte (dik + -te). Aangezien het bijvoeglijk naamwoord Maassluis(e) met een -s is afgeleid van de plaatsnaam, zou je een apostrof verwachten in de onverbogen vorm en verdubbeling van de s in de verbogen vorm: MaassluisMaassluis’/Maassluisse naar analogie van Amsterdams/Amsterdamse.

Het beginsel van gelijkvormigheid wordt echter beperkt door een specifiekere regel. Volgens die regel vervalt de s van het volgende achtervoegsel -s of -st, als het woord eindigt op een sisklank: MaassluisMaassluis/Maassluise.Andere voorbeelden van aardrijkskundige namen die eindigen op een s en waarvan het afgeleide bijvoeglijk naamwoord gelijk is aan de eigennaam: AlgiersAlgierse, ArmentiersArmentierse, GembloersGembloerse, GoesGoese, OvermaasOvermase, ParijsParijse, Sint-NiklaasSint-Niklase, Sint-PietersSint-Pieterse, VaalsVaalse (ook: Vaalzer).

Bijzonderheid

Maassluise komt niet alleen voor als bijvoeglijk naamwoord, maar ook als zelfstandig naamwoord: een Maassluise is ‘een inwoonster van Maassluis’.

Zie ook

Beginsel van de gelijkvormigheid (Leidraad 1.2)

Bosche / Bossche bollen
Groninger / Gronings
Grote / grootte
Iets crus / cru’s
Iets louche’ / iets louche / iets louches
Italië’s / Italiës steunpilaren
James Joyce’s boek / James Joyce’ boek
Verbreedde / verbrede weg

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

afleidingen,bijvoeglijk naamwoord,medeklinkers,grammatica,spellingtao_adv (C)
513
j
aardrijkskundige_namen,afleiding,bijvoeglijk_naamwoord,medeklinkers,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aardrijkskundige_namen,medeklinkers;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
16 November 2015