Man/vrouw-verhouding / man-vrouwverhouding

Man/vrouw-verhouding / man-vrouwverhouding

Vraag

Schrijf je man/vrouw-verhouding of man-vrouwverhouding?

Antwoord

De correcte spelling is man-vrouwverhouding.

Toelichting

Tussen gelijkwaardige elementen die naast elkaar worden geplaatst in een samenstelling, gebruiken we een koppelteken. Het gaat om combinaties van twee of meer elementen die in een samenstelling in principe met elkaar verwisseld kunnen worden. Voorbeelden: zwart-wit, man-vrouw, hotel-restaurant, pianist-componist.

Als we een samenstelling maken met als linkerdeel twee gelijkwaardige elementen, dan schrijven we het rechterdeel van de samenstelling vast aan het tweede gelijkwaardige element. We behouden het koppelteken tussen de gelijkwaardige delen: zwart-witfoto, man-vrouwverhouding, hotel-restaurantuitbater, maag-darmklachten, trein-busabonnement.

Bijzonderheid

Met het gebruik van de schuine streep (of: Duitse komma) moet in het algemeen zuinig worden omgesprongen. De schuine streep wordt doorgaans alleen in geijkte afkortingen zoals km/h, p/a, t/m gebruikt en in het geval van keuzemogelijkheden zoals: man/vrouw, en/of.

Zie ook

Samenstelling – bijzondere gevallen met koppelteken (Leidraad 6.3)
Samenkoppeling in samenstelling (Leidraad 6.6)

Doe(-)het(-)zelf(-)zaak
Geel-groen / geelgroen
Mond-op-mondreclame / mond-tot-mondreclame
Winst- en verliesrekening / winst-en-verliesrekening
Woonzorgcentrum / woon-zorgcentrum

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,koppelteken,samenstellingen,schuine streep,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica,leestekenstao_adv (C)
517
j
aaneen,conventies,koppelteken,samenstelling,schuine_streep,spelling,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordteken,Woordvorm,Leesteken,Woordsoort
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Leesteken:schuine_streep;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:koppelteken;Woordvorm:samenstelling
01 January 2004
21 June 2018