Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Drieënnegentig / 93

Vraag

Moet in een tekst 93 (in cijfers) of drieënnegentig (in letters) worden geschreven?

Antwoord

Het verdient aanbeveling het getal 93 in cijfers te schrijven.

Toelichting

Voor het schrijven van getallen in cijfers of letters bestaan geen vaste regels. In het algemeen wordt aangeraden de volgende getallen in letters te schrijven:

  • de getallen onder de twintig (een, twee, drie, elf, zestien, zeventien enzovoort);

  • de tientallen (twintig, dertig, veertig, zeventig, tachtig enzovoort);

  • de ronde getallen daarboven (honderd, driehonderd, zevenhonderd, duizend, vijftienhonderd, achttienhonderd, tweeduizend, drieduizend, tienduizend, vijftienduizend, dertigduizend, honderdduizend, miljoen, miljard enzovoort).

In de volgende gevallen is het raadzaam de getallen altijd in cijfers te schrijven:

  • Als het om zakelijke en exacte gegevens gaat, zoals maten, gewichten en data. Er is dan vaak sprake van een combinatie met een afkorting. Bijvoorbeeld: 15 km, 6 kg, 30 °C, 20 mln., 3 mei 2002.

  • Als in een zin of alinea door elkaar getallen in cijfers en in letters zouden voorkomen bij hantering van de richtlijn. Het is dus niet dertig koopwoningen en 28 huurwoningen maar 30 koopwoningen en 28 huurwoningen.

  • Als in een tekst zeer veel getallen voorkomen. De getallen worden dan duidelijker zichtbaar in de tekst en vormen zo een makkelijk referentiepunt voor de lezer. Ook zijn de getallen dan rekenkundig gemakkelijker te vergelijken.

Bij miljoen en miljard zijn ook combinaties van cijfers en woorden mogelijk: 20 miljoen, 12 miljard.

Zie ook

Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)
Romeinse cijfers: gebruik en notatie (algemeen)

10.000.000 / 10 000 000
1°, 2°, 3° / 1e, 2e, 3e / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e
8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
Datumnotatie
Jaren '30 / jaren 30

Naslagwerken

Voluit schrijven
Schrijfwijzer (2002), p. 296 getallen onder de twintig, tientallen, de honderdtallen tot duizend, de duizendtallen tot tienduizend, de getallen honderdduizend, miljoen, miljard en biljoen

Gids voor de eindredacteur (2002), p. 39 getallen onder de twintig, tientallen, honderd en duizend
Vraagbaak Nederlands (2001), p. 97 getallen onder de twintig, tientallen, honderdtallen, duizendtallen
Prisma Handboek van de Nederlandse taal (2000), p. 69 getallen onder de twintig, tientallen, honderd, duizend en miljoen en combinaties van deze getallen met honderd, duizend en miljoen
Stijlboek NRC Handelsblad (2000), p. 117 getallen onder de twintig, tientallen, honderd en honderdtallen, duizend en duizendtallen, miljoen en miljard
De taalgids (1999), p. 110 getallen onder de twintig, tientallen, ronde getallen
Nieuw stijlboek Volkskrant (1997), p. 42 getallen onder de twintig en daarboven alleen getallen als: dertig, veertig, honderd, zeshonderd, drieduizend, achttienduizend, en in het algemeen de woorden duizend, miljoen en miljard
Taalboek Nederlands (1997), p. 376 getallen onder de twintig, tientallen en ronde getallen
Taalbaak 46.1 veelvouden van honderd, van duizend, van miljoen en van miljard tot en met het twintigvoud