8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur

8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur

Vraag

Wat is de correcte notatie in cijfers: 8h30, 8u.30, 8.30 u. of 8.30 uur?

Antwoord

In een gewone tekst is 8.30 uur of 8.30 u. correct. Het internationale symbool h wordt vooral in technische en wetenschappelijke teksten gebruikt.

Toelichting

In het algemene gebruik heeft de voluit geschreven vorm uur de voorkeur. Uur kan eventueel afgekort worden tot u. Uur of u. staat na de cijfers, niet ertussen.

(1) De vergadering begint om 8.30 uur.

(2) Openingstijden: 9.30 – 12.30 u.; 13.30 – 18.30 u.

In technische en wetenschappelijke teksten zijn de symbolen h, min en s gebruikelijk. Deze symbolen zijn internationaal afgesproken en vastgelegd in een ISO-norm (International Organization for Standardization). Ze staan tussen de cijfers: 17 h 03 min 16 s. Daarnaast is een notatie met dubbele punten mogelijk: 17:03:16.

Het symbool h is in het algemene taalgebruik ook gangbaar in snelheidsaanduidingen, naast u (zonder punt).

(3a) De wegpiraat reed met een snelheid van 150 km/h door de binnenstad.

(3b) De wegpiraat reed met een snelheid van 150 km/u door de binnenstad.

Bijzonderheid

In niet-wetenschappelijke teksten zijn ook de afkortingen min. (minuut) en sec. (seconde) mogelijk. In uuraanduidingen worden deze afkortingen niet vermeld. Ze kunnen wel voorkomen in andere contexten.

(4) Voeg de bouillon en de citroenblaadjes toe en laat de saus 30 min. sudderen.

Zie ook

Afkortingen: gebruik (algemeen)
Symbolen voor grootheden en eenheden (algemeen)

10.000.000 / 10 000 000
1°, 2°, 3° / 1e, 2e, 3e / 1ste, 2de, 3de / 1e, 2e, 3e
Datumnotatie
Drieënnegentig / 93
Kloktijden: acht uur zeventien / zeventien over acht / dertien voor halfnegen
Na / over (tien – drie)

Naslagwerken

NBN Z 01-002 (2002), p. 7; NBN Z 01-002 (2002), p. 4; Woordwijzer (1998), p. 44-46; Taalboek Nederlands (2003), p. 406; Schrijfwijzer (2002), p. 378

afkortingen,symbolen,spelling


tao_adv (C)
1278
j
afkortingen,afkortingspunt,conventies,spelling,symbolen,tijdsaanduidingen
Subrubriek,Woordteken,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies,spelling;Subrubriek:afkortingen,symbolen,tijdsaanduidingen;Woordteken:afkortingspunt
19 January 2006
06 April 2018