Datumnotatie

Datumnotatie

Vraag

Wat is de correcte notatie van een datum?

Antwoord

In gewone lopende tekst en bovenaan in een brief heeft 14 april 2011 de voorkeur. De verkorte notatie krijgt streepjes of punten: 14-04-2011, 14.04.2011. In een internationale context of wanneer er op de datum gesorteerd moet kunnen worden, is de volgorde omgekeerd: 20110414, 2011-04-14.

Toelichting

Een datum wordt bij voorkeur als 14 april 2011 geschreven. De dag wordt als cijfer genoteerd, de naam van de maand wordt met kleine letters voluit geschreven en het jaartal bestaat uit vier cijfers.

1 januari 2012
11 september 2001
28 oktober 1975

In een verkorte datumnotatie wordt de maand met een cijfer van 01 tot 12 weergegeven. In de praktijk wordt de 0 bij de dag- en maandaanduiding ook weggelaten (14-4-2011, 1.1.2012), maar die vormen zijn minder aan te bevelen. Het jaartal bestaat uit vier cijfers.

14-04-2011
14.04.2011

De notatie met streepjes is vooral in Nederland gebruikelijk. De notatie met punten is de schrijfwijze die in België is vastgelegd in de norm NBN Z 01-002 Indelen en opmaken van documenten (2002) van het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Als er op de datum gesorteerd moet kunnen worden, bijvoorbeeld in tabellen, documentnamen en andere geautomatiseerde toepassingen, is een omgekeerde notatie aan te bevelen, al dan niet met streepjes. De dag en maand bestaan dan altijd elk uit twee cijfers. Ook in een internationale context is de omgekeerde notatie gangbaar (met streepjes).

20110414
2011-04-14

Als uit de context niet volkomen duidelijk is om welke datum het gaat, heeft het voluit schrijven van de maandnaam de voorkeur. 2009-09-07 kan in het Nederlands gemakkelijk opgevat worden als 9 juli, terwijl mogelijk 7 september bedoeld is, of omgekeerd. De notatie 7 september 2009 is dan aan te bevelen.

Zie ook

Opmaak van een zakelijke brief in België (algemeen)
Opmaak van een zakelijke brief in Nederland (algemeen)

8h30 / 8u.30 / 8.30 u. / 8.30 uur
Drieënnegentig / 93
Tweeduizend zes / tweeduizend en zes

Naslagwerken

Alles over leestekens (1997), p. 91; Spelling geregeld (2009), p. 118-119; Vraagbaak Nederlands (2005), p. 219; NBN Z 01-002 (2002), p. 8.

brief en e-mail,cijfers en getallen,conventies


tao_adv (C)
1489
j
brief,cijfers,conventies,tijdsaanduidingen
Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:conventies;Subrubriek:brief,cijfers,tijdsaanduidingen
06 May 2011
21 March 2012