Dubbelepunt / dubbele punt

Dubbelepunt / dubbele punt

Vraag

Wat is correct: dubbelepunt of dubbele punt?

Antwoord

Beide schrijfwijzen zijn correct.

Toelichting

De combinatie van dubbele en punt kan als een woordgroep óf als een samenstelling worden opgevat.

Dubbele punt is van oorsprong een woordgroep. Het is een combinatie van een bijvoeglijk naamwoord (dubbele) en een zelfstandig naamwoord (punt). In de uitspraak krijgt zowel dubbele als punt een klemtoon: dúbbele púnt. Vergelijkbare woordgroepen zijn dubbele whisky, rode pen en grote man.

Door veelvuldig gebruik groeien sommige vaste woordgroepen aan elkaar. Ze vormen dan een samenstelling. Ook dubbelepunt wordt vaak als een samenstelling opgevat. De samenstelling krijgt maar één hoofdklemtoon: dubbelepúnt.

Vergelijkbare voorbeelden zijn halfjaar / half jaar, vollemaan / volle maan en sterkedrank / sterke drank.

Bijzonderheid

Naast dubbelepunt en dubbele punt is ook de samenstelling dubbelpunt correct.

Zie ook

Samenstelling van bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord (algemeen)
Woordgroep los (Leidraad 6.1)
Samenstelling en afleiding aaneen (Leidraad 6.2)
Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Fijn stof / fijnstof
Hoofdletter na dubbele punt
Linker hand / linkerhand, rechter hand / rechterhand
Platte kaas / plattekaas
Rode kool / rodekool

Naslagwerken

ANS: Adjectief + substantief; Grote Van Dale (2005); Taalboek Nederlands (2003), p. 377; Woordenlijst (2015)

aaneen of los,uitspraak en klemtoon,samenstellingen,spelling,uitspraak en klemtoon,grammaticatao_adv (C)
1325
j
aaneen,klemtoon,samenstelling,spelling
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,klemtoon;Woordvorm:samenstelling
29 June 2007
13 November 2015