Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Cafeetje (afbreking)

Vraag

Hoe breek je het woord cafeetje af?

Antwoord

De juiste afbreking is: ca-fé-tje. Bij afbreking wordt het grondwoord (café) weer in zijn oorspronkelijke vorm geschreven.

Toelichting

In een aantal verkleinwoorden worden de (in de grondvorm enkel geschreven) eindklinkers a, e, i, o, u verlengd tot aa, ee, ie, oo, uu. Bij de afbreking worden die eindklinkers teruggebracht tot a, e, é, ë, i, o, u, dat wil zeggen zoals in het grondwoord. Enkele voorbeelden:

Grondwoord

Verkleinwoord

Afgebroken vorm

oma

omaatje

oma-tje

boa

boaatje

boa-tje

facsimile

facsimileetje

facsimile-tje

café

cafeetje

café-tje

aloë

aloëetje

aloë-tje

taxi

taxietje

taxi-tje

piano

pianootje

piano-tje

aio

aiootje

aio-tje

havo

havootje

havo-tje

menu

menuutje

menu-tje

Als er niet voor het verkleinende achtervoegsel wordt afgebroken maar elders in het verkleinwoord, blijft de spellingaanpassing behouden. Bijvoorbeeld: me-nuutje, ca-feetje.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

A4-tje / A4'tje
Baby’tje (afbreking)
Bolletje (afbreking)
Dinertje (afbreking)
Logeetje (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 56; Woordenlijst (2015)