Cafeetje (afbreking)

Cafeetje (afbreking)

Vraag

Hoe breek je het woord cafeetje af?

Antwoord

De juiste afbreking is: ca-fé-tje. Bij afbreking wordt het grondwoord (café) weer in zijn oorspronkelijke vorm geschreven.

Toelichting

In een aantal verkleinwoorden worden de (in de grondvorm enkel geschreven) eindklinkers a, e, i, o, u verlengd tot aa, ee, ie, oo, uu. Bij de afbreking worden die eindklinkers teruggebracht tot a, e, é, ë, i, o, u, dat wil zeggen zoals in het grondwoord. Enkele voorbeelden:

Grondwoord Verkleinwoord Afgebroken vorm
oma omaatje oma-tje
boa boaatje boa-tje
facsimile facsimileetje facsimile-tje
café cafeetje café-tje
aloë aloëetje aloë-tje
taxi taxietje taxi-tje
piano pianootje piano-tje
aio aiootje aio-tje
havo havootje havo-tje
menu menuutje menu-tje

Als er niet voor het verkleinende achtervoegsel wordt afgebroken maar elders in het verkleinwoord, blijft de spellingaanpassing behouden. Bijvoorbeeld: me-nuutje, ca-feetje.

Zie ook

Woorden afbreken (Leidraad 18)

A4-tje / A4’tje
Baby’tje (afbreking)
Bolletje (afbreking)
Dinertje (afbreking)
Logeetje (afbreking)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 56; Woordenlijst (2015)

werkwoord,woordafbrekingtao_adv (C)
1506
j
aardrijkskundige_naam,afbreekteken,spelling,werkwoord,woordafbreking
Hoofdrubriek,Woordsoort,Subrubriek
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:woordafbreking;Woordsoort:werkwoord
19 May 2011
13 November 2015