Cao’en / cao’s

Cao’en / cao’s

Vraag

Wat is het meervoud van cao (collectieve arbeidsovereenkomst)? Is het cao’en, omdat het over arbeidsovereenkomsten gaat, of is het cao’s?

Antwoord

Correct is: cao’s.

Toelichting

Losse letters, symbolen en initiaalwoorden krijgen een meervoud op ‘s: a’s, C4’s, cd’s (compact discs), KB’s (Koninklijke Besluiten), nv’s (naamloze vennootschappen), pc’s (personal computers) enzovoort.

Eindigt het initiaalwoord of het symbool zelf al op s of op een sisklank, dan is het meervoud wel ‘en: bbs’en, CitroĂ«n AX’en, BMX’en. Ook de losse letters s en x krijgen een meervoud op ‘en: s’en, x’en.

Zie ook

Afleiding – bijzonder geval: afleiding van letter, cijfer, symbool of initiaalwoord (Leidraad 6.4)
Initiaalwoorden en letterwoorden (Leidraad 17.3)
Afkortingen: gebruik (algemeen)

A4-tje / A4’tje
Artt. / art.
Cd-rom’s / cd-roms
PDF / pdf
Sms-en / sms’en
Strippen / strips

Naslagwerken

ANS (1997), p. 175 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Schrijfwijzer (2005), p. 207; Taalboek Nederlands (1997), p. 362; Woordenlijst (2015)

afkortingen,meervoudsvormen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
157
j
afkortingen,meervoud,spelling,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling,woordgebruik;Subrubriek:afkortingen;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:meervoud
01 January 2004
14 June 2016