Buro / bureau, nivo / niveau, kado / cadeau

Buro / bureau, nivo / niveau, kado / cadeau

Vraag

Mogen in het Nederlands ingeburgerde woorden die ontleend zijn aan het Frans en eindigen op -eau, zoals bureau, niveau en cadeau, worden gespeld met -o?

Antwoord

Nee. Bij deze woorden is in de officiële spelling alleen de oorspronkelijke Franse spelling met -eau toegestaan.

Toelichting

Hoewel de schrijfwijze met o (buro, nivo, kado) in de praktijk ook voorkomt, is ze niet opgenomen in de Woordenlijst. Sommige mensen laten zich ten onrechte leiden door het beginsel van de standaarduitspraak, waardoor ze het woord spellen met de klanken die we horen in de uitspraak van dat woord, bijvoorbeeld /buro/, /nivo/, /kado/. Het beginsel van de standaarduitspraak is bij deze Franse leenwoorden echter ingeperkt door het beginsel van de etymologie, dat zegt dat uitheemse woorden (gedeeltelijk) hun uitheemse spelling behouden. De schrijfwijze met eau is de enige correcte: bureau, niveau en cadeau.  

Zie ook

Beginselen van de Nederlandse spelling (Leidraad 1)

Bureel / bureau / kantoor
Kassière / caissière
Sjiek / chic, sjieke / chique

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)

klinkers en tweeklanken,zelfstandig naamwoord,grammaticatao_adv (C)
153
j
klinkers,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:klinkers,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
13 November 2015