Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Barbecuen / barbecueën

Vraag

Wat is juist: barbecueën of barbecuen?

Antwoord

De juiste schrijfwijze is barbecueën.

Toelichting

De stam van een werkwoord van Engelse herkomst schrijven we op dezelfde manier als in het Engels: barbecue. Die vorm gebruiken we zoals de stam van een inheems werkwoord: bij de vervoegde vormen wordt aan de stam een uitgang toegevoegd. De verleden tijd van barbecueën is barbecuede; het voltooid deelwoord is gebarbecued.

Zie ook

Vervoeging van Engelse werkwoorden (Leidraad 12.2)

Barbeque / barbecue
Fonduen (vervoeging)
Gedeletet (uitspraak)
Shampode / shampoode

Naslagwerken

Woordenlijst (2015); Spellingwijzer Onze Taal (2015)