Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal

Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal

Vraag

Is barema correct?

Antwoord

Ja, barema is standaardtaal in België. Standaardtaal in België is ook weddeschaal. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn loonschaal en salarisschaal.

Toelichting

Zowel barema als weddeschaal zijn standaardtaal in België in de betekenis ’tabel met de vaste bedragen van lonen en salarissen’.

(1) De inrichtende macht kan aan een personeelslid dat vast benoemd is in een ambt van het ondersteunend personeel de hogere weddeschaal 106 toekennen. [standaardtaal in België]

(2) De nieuwe barema’s van het verplegend personeel worden dit jaar nog niet toegepast. [standaardtaal in België]

(3) Een laatste vergadering over de barema’s tussen de vertegenwoordigers van het grondpersoneel en de directie van de Italiaanse luchtvaartgroep eindigde vrijdag zonder akkoord. [standaardtaal in België]

Het Sociaalrechtelijk Woordenboek vermeldt het Franse barème of échelle en geeft loonschaal en schaal als Nederlandse alternatieven. Barema blijkt in België toch het meest gebruikelijke woord te zijn.

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in dezelfde betekenis loonschaal (voor arbeiders), en salarisschaal (voor kantoorpersoneel en voor ambtenaren). In het algemeen spreekt men ook over de salarisregeling. Deze benamingen zijn vooral in Nederland gangbaar.

(4) De salarisschalen van de ambtenaren werden aangepast.

(5) De discussie over de loonschalen heeft uiteindelijk niet veel opgeleverd.

Naast barema is ook het bijvoeglijk naamwoord baremiek standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied voor in de salarisschalen vastgelegde verhogingen is periodieke (salaris)verhogingen of periodieken.

Bijzonderheid

Bij belastingen wordt een belastingschaal of belastingtarief toegepast. In België wordt ook in deze betekenis wel barema gebruikt.

(6) Door zijn promotie kwam zijn salaris nu in een hogere belastingschaal terecht.

Zie ook

Bilan / balans
Regeling / reglementering
Wedde / loon / salaris

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Verschueren (1996); Koenen (2006); Kramers (2000); Correct Taalgebruik (2006), p. 27; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 24; Taalwijzer (1998), p. 287; Stijlboek VRT (2003); Vlaams-Nederlands woordenboek (2003); Sociaalrechtelijk Woordenboek (1977)

bijvoeglijk naamwoord,correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
76
j
bijvoeglijk_naamwoord,correctheid,officiele_termen,vreemde_woorden,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:officiele_termen,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijvoeglijk_naamwoord,zelfstandig_naamwoord
01 January 2004
26 December 2012