Slagen in / voor

Slagen in / voor

Vraag

Wat is correct: slagen in een examen of slagen voor een examen?

Antwoord

Standaardtaal in het hele taalgebied is slagen voor een examen. Het is onduidelijk of slagen in een examen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

Toelichting

Het werkwoord slagen kan worden gecombineerd met twee vaste voorzetsels: voor en in.

Om aan te geven dat iemand een voldoende heeft behaald voor een examen, wordt in het hele taalgebied slagen voor een examen (proef, test en dergelijke) gebruikt. Ook de combinatie met het voltooid deelwoord (geslaagd zijn voor) is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1a) Nieuwe inwoners moeten slagen voor een inburgeringsexamen.

(2a) Ze is geslaagd voor het examen Frans.

(3a) Heel wat docenten waren niet geslaagd voor de taaltest.

In België wordt slagen in deze context ook vaak met in gebruikt. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die dat gebruik van slagen in afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of slagen in een examen, een test enzovoort tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1b) Nieuwe inwoners moeten slagen in een inburgeringsexamen. (in België, status onduidelijk)

(2b) Ze is geslaagd in het examen Frans. (in België, status onduidelijk)

(3b) Heel wat docenten waren niet geslaagd in de taaltest. (in België, status onduidelijk)

In het hele taalgebied kan slagen in worden gecombineerd met iets waar men succes mee heeft, of in combinatie met opzet. Het kan ook worden gevolgd door een (om) te-zin.

(4) Ze is in haar streven minder te eten geslaagd. (‘ze heeft er succes mee gehad’)

(5) Gelukkig slaagde de dader niet in zijn opzet.

(6) De Noord-Koreanen zijn erin geslaagd (om) een test met een waterstofbom te doen.

Zie ook

Buizen / zakken
Bezwijken aan / onder
Delibereren / laten overgaan
Gelukken / slagen
Geslaan / geslagen
Ingangsexamen / toegangsexamen / toelatingsexamen
Waarschuwen voor / tegen

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008);Koenen (2006); Correct Taalgebruik (2006), p. 228; Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 248; Het juiste voorzetsel (1999); Prisma Voorzetsels (2005), p. 198; Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014); Typisch Vlaams (2015)

correctheid en betekenis,het juiste voorzetsel,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
744
j
correctheid,uitdrukkingen,voorzetsel,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:voorzetsel,werkwoord
01 January 2004
06 September 2018