Samengeordende wetten / gecoördineerde wetten

Samengeordende wetten / gecoördineerde wetten

Vraag

Is het wetten samenordenen of wetten coördineren?

Antwoord

Wetten worden gecoördineerd of gecodificeerd.

Toelichting

De wetgeving over een bepaald onderwerp is vaak verspreid over verschillende (basis)wetten, wijzigingen aan, aanvullingen bij en verbeteringen van die wetten. Dat is onpraktisch en juristen dringen dan ook aan op het beter op elkaar afstemmen (coördineren) en het samenbrengen (codificeren) van die versnipperde wetgeving. Samenordenen kan in dit verband niet worden gebruikt.

(1) Het streven van de wetgever naar codificatie, (d.i. het samenbrengen van de gehele rechtsstof op een bepaald gebied in wetboeken), is voor een groot deel voortgekomen uit de behoefte om naast elkaar bestaande regels van gewoonterecht op te tekenen en te uniformeren. (H. Francken e.a., InLeiden tot de rechtswetenschap, 1990 p. 116)

(2) Om de leesbaarheid van de teksten te verhogen, zal de overheid zelf gecoördineerde teksten ter beschikking stellen. Na enkele wijzigingen van de teksten zal worden overgegaan tot de goedkeuring van een nieuwe geïntegreerde tekst. (Vlaanderen-Europa 2002, 1993 p. 193).

Zie ook

Wettig – wettelijk

Bronnen

Algra, N.E. & Gokkel, H.R.W. (1990). Fockema Andreae’s Juridisch Woordenboek (6e dr.) Alphen aan den Rijn: Samsom.
Lebesque, V. (1991).Juristentaal, Amsterdam: Academic service. Moors, J. (1991). Nederlands-Frans Juridisch Woordenboek (4e uitg.). Brugge: Die Keure. (p. 522)
Van Haver, J. (1987). Correcte rechtstaal. Kleine gids voor goed taalgebruik in recht en bestuur (2e dr.). Brussel: Juridische uitgaven H. Swinnen.

Naslagwerken

Correct Taalgebruik (1997); Woordenboek correct taalgebruik (1994)

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1174
j
correctheid,samenstelling,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling,vervoeging
01 January 2004
22 January 2014