Salto mortale’s / salto mortales

Salto mortale’s / salto mortales

Vraag

Wat is de juiste spelling: salto mortale’s of salto mortales?

Antwoord

De spelling hangt af van de uitspraak van mortale. Bij een vernederlandste uitspraak op doffe [ə] schrijven we salto mortales. Bij de oorspronkelijke, Italiaanse uitspraak op [ee] schrijven we salto mortale’s.

Toelichting

Volgens de spellingregels schrijven we een meervouds-s aan het grondwoord vast als het woord eindigt op een toonloze [ə]. Wie salto mortale vernederlandst uitspreekt met een toonloze [ə] aan het eind, schrijft dus salto mortales. Vergelijk: balustrades, serenades, lasagnes.

Als een woord eindigt op een lettergreep met een enkele e die wordt uitgesproken als [ee], schrijven we een apostrof voor de meervoudsuitgang. Zonder die apostrof kan de combinatie verkeerd worden uitgesproken. Voorbeelden: Allende’s, facsimile’s. Wie salto mortale uitspreekt met de oorspronkelijke lange klank [ee] aan het eind, schrijft salto mortale’s.

Andere woorden waarbij beide meervoudsvormen gebruikt worden, zijn: calzone – calzones, calzone’s; pianoforte – pianofortes, pianoforte’s en Dante – Dantes, Dante’s.

Bijzonderheid

Een derde mogelijke meervoudsvorm van salto mortale is salto’s mortale. Salto wordt uitgesproken met een lange [oo], dus er komt een apostrof voor de meervouds-s.

Zie ook

Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Advocaat-generaals / advocaten-generaal
Collega’s-professoren / collega-professoren
Curriculum vitae (meervoud)
Fiats Punto / Fiat Punto’s
Kandidaten-voorzitters / kandidaat-voorzitters
Ministers-president / minister-presidenten / ministers-presidenten
Miss Belgiës / Missen België / Misses België
Processen-verbalen / procesverbalen / processen-verbaal
Tolk-vertalers / tolken-vertalers; vertaler-tolken / vertalers-tolken

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Woordenlijst (2015)

aaneen of los,apostrof,koppelteken,meervoudsvormen,samenstellingen,zelfstandig naamwoord,spelling,grammatica


tao_adv (C)
724
j
aaneen,apostrof,koppelteken,meervoud,samenstelling,spelling,vreemde_woorden,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordteken,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen,vreemde_woorden;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord;Woordteken:apostrof,koppelteken;Woordvorm:meervoud,samenstelling
01 January 2004
14 June 2016