Overleggen: overlegd / overgelegd

Overleggen: overlegd / overgelegd

Vraag

Hoe wordt het werkwoord overleggen in de betekenis ‘overhandigen’ vervoegd?

Antwoord

Dat hangt af van de beklemtoning. Als overleggen wordt uitgesproken met de klemtoon op de o (óverleggen) is het een scheidbaar werkwoord. Correct zijn vormen als hij legt over, legde over en het voltooid deelwoord óvergelegd.

Bij de uitspraak overléggen horen hij overlegt, overlegde en het voltooid deelwoord overlégd.

Toelichting

Overleggen in de betekenissen ‘overhandigen, bezorgen’ en ’tonen, laten zien’ is een vrij formeel, ambtelijk woord dat standaardtaal in Nederland is. In België wordt gewoonlijk het werkwoord voorleggen gebruikt.

Overleggen (‘overhandigen’; ‘laten zien’) is in principe een scheidbaar samengesteld werkwoord met de klemtoon op de eerste lettergreep (óverleggen). Bij scheidbaar samengestelde werkwoorden worden de samenstellende delen in bepaalde constructies los geschreven worden en bij het voltooid deelwoord staat het voorvoegsel ge tussen de samenstellende delen (overgelegd).

(1a) Hij legt zo snel mogelijk de benodigde stukken over. [standaardtaal in Nederland]

(2a) Op ons verzoek legde ze de documenten over. [standaardtaal in Nederland]

(3a) Indien de stukken niet tijdig overgelegd zijn, wordt de aanvraag afgewezen. [standaardtaal in Nederland]

(4a) Het is noodzakelijk de bewijsstukken dit jaar nog over te leggen. [standaardtaal in Nederland]

Tegenwoordig wordt overleggen in Nederland ook als onscheidbaar werkwoord gebruikt in de betekenissen ‘overhandigen’ en ‘laten zien’; de klemtoon ligt dan op leggen (overléggen). Bij onscheidbaar samengestelde werkwoorden blijven de samenstellende delen bij elkaar en ge ontbreekt in het voltooid deelwoord. Daardoor komen ook vormen als hij overlegt (de stukken) en het voltooid deelwoord overlegd voor. Tegen dit gebruik is geen bezwaar.

(1b) Hij overlegt zo snel mogelijk de benodigde stukken. [standaardtaal in Nederland]

(2b) Op ons verzoek overlegde ze de documenten. [standaardtaal in Nederland]

(3b) Indien de stukken niet tijdig overlegd zijn, wordt de aanvraag afgewezen. [standaardtaal in Nederland]

(4b) Het is noodzakelijk de bewijsstukken dit jaar nog te overleggen. [standaardtaal in Nederland]

Behalve overleggen (‘overhandigen’; ‘laten zien’) bestaat overleggen in de betekenis ‘overleg plegen’: dat is een onscheidbaar werkwoord met de klemtoon op het tweede deel (overléggen).

(5) De minister-president overlegt morgen met andere regeringsleiders.

(6) De commissie overlegde vandaag urenlang over de situatie.

(7) We hebben over dit ingewikkelde vraagstuk onvoldoende overlegd.

Zie ook

Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
Overhaald / overgehaald (hij heeft me -)
Voorleggen / overleggen (een diploma -)

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Koenen (2006); Woordenlijst (2015); ANS: Samenkoppelingen met over; Schrijfwijzer (2012), p. 250; Vraagbaak Nederlands (2011), p. 138; Stijlboek Volkskrant (2006),  p. 138, Trouw Schrijfboek (2006), p. 426

correctheid en betekenis,uitspraak en klemtoon,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,uitspraak en klemtoon,grammatica


tao_adv (C)
638
j
betekenis,correctheid,grammatica,klemtoon,samenstelling,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Subrubriek,Woordvorm,Woordsoort
Hoofdrubriek:grammatica,woordgebruik;Subrubriek:klemtoon;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling,vervoeging
01 January 2004
21 November 2017