Voetlicht (over / voor het -)

Voetlicht (over / voor het -)

Vraag

Is het over of voor het voetlicht komen/brengen?

Antwoord

Zowel over als voor kan voorkomen. In combinatie met komen en brengen ontstaan er vier uitdrukkingen, met allemaal een verschillende betekenis, die zowel letterlijk als figuurlijk kan zijn.

Toelichting

Zowel voor het voetlicht als over het voetlicht is een mogelijke combinatie. Over het voetlicht en voor het voetlicht kunnen worden gecombineerd met brengen en komen. Dat levert vier combinaties op, met telkens een enigszins andere betekenis, die bovendien letterlijk of figuurlijk kan zijn. De letterlijke betekenissen zijn de oorspronkelijke. We geven een overzichtje van de vier mogelijkheden.

verbinding letterlijk figuurlijk
voor het voetlicht brengen

(een toneelstuk) opvoeren

de aandacht op iets vestigen; iets goed laten uitkomen, er in het openbaar over spreken

over het voetlicht brengen

(een toneelstuk) opvoeren

(een zaak) goed laten uitkomen

voor het voetlicht komen

optreden in een toneelstuk

in de openbaarheid komen, in het openbaar optreden, van zich laten horen

over het voetlicht komen

(in de verbinding: goed over het voetlicht komen) begrepen worden, goed overkomen

Zie ook

Computer (voor / achter / aan / op de -)
Hoogleraar in / aan de faculteit
Vakantie (op / met -)

correctheid en betekenis,werkwoord,woordgebruiktao_adv (C)
869
j
betekenis,correctheid,uitdrukkingen,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Subrubriek,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:werkwoord
01 January 2004
06 June 2017