Naar daar / daarnaartoe / daarheen

Naar daar / daarnaartoe / daarheen

Vraag

Is naar daar correct in de volgende zin: Ik zal meteen naar daar komen?

Antwoord

Naar daar is standaardtaal in België. Hetzelfde geldt voor naar hier en naar waar. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn daarnaartoe, hiernaartoe en waarnaartoe of daarheen, hierheen en waarheen.

Toelichting

Combinaties van het voorzetsel naar en de bijwoorden daar, hier en waar zijn vooral in België gebruikelijk. Ze behoren tot de standaardtaal in België.

(1a) Toen de school belde dat haar dochtertje ziek was, is ze meteen naar daar gereden. [standaardtaal in België]

(2a) Sommige vluchtelingen komen naar hier om economische redenen. [standaardtaal in België]

(3a) Naar waar zijn jullie deze zomer geweest? [standaardtaal in België]

(4a) Het is nog altijd niet duidelijk naar waar Mira gaat verhuizen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn hiernaartoe, daarnaartoe en waarnaartoe of hierheen, waarheen en daarheen. Die vormen kunnen ook gesplitst voorkomen: hier … naartoe, waar … heen enzovoort.

(1b) Toen de school belde dat haar dochtertje ziek was, is ze daar meteen naartoe gereden.

(2b) Sommige vluchtelingen komen hierheen om economische redenen.

(3b) Waar zijn jullie deze zomer naartoe geweest?

(4b) Het is nog altijd niet duidelijk waarheen Mira gaat verhuizen.

In de voorbeelden (5) en (6) gaat het om een ander gebruik. Waar leidt hier een bijzin in en naar waar kan niet vervangen worden door waarheen of waarnaartoe. Dit gebruik is standaardtaal in het hele taalgebied.

(5) Ik ging op zoek naar waar die geur vandaan kwam.

(6) De supermarkten moeten terug naar waar hun merk in goede tijden voor stond.

Zie ook

Langs daar / daarlangs
Vandaar / daarvandaan
Vanwaaruit / van waaruit
Waar … naar toe / waar … naartoe

Naslagwerken

ANS (1997), p. 499-500 of online via de E-ANS online via de E-ANS

aaneen of los,bijwoord,correctheid en betekenis,spelling,grammatica,woordgebruiktao_adv (C)
1762
j
aaneen,bijwoord,correctheid,grammatica,spelling,woordgebruik
Subrubriek,Woordsoort,Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:grammatica,spelling,woordgebruik;Subrubriek:aaneen;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:bijwoord
15 January 2016
03 January 2018