Na zijn pensioen / pensionering

Na zijn pensioen / pensionering

Vraag

Is het gebruik van pensioen correct in de volgende zin, of moet pensionering worden gebruikt: Na zijn pensioen/pensionering ging hij aan de slag als vrijwilliger bij een buurthuis?

Antwoord

Zowel pensioen als pensionering is correct in deze zin.

Toelichting

De hoofdbetekenis van het zelfstandig naamwoord pensioen is ‘de (periodieke) uitkering die iemand ontvangt na ontslag uit een ambt wegens het bereiken van een vastgestelde leeftijd’, kortom: het geld dat iemand krijgt nadat hij of zij is gestopt met werken vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

(1) In de jaaropgave staat hoeveel pensioen u in het afgelopen jaar heeft ontvangen.

(2) Zijn pensioen bedraagt € 40.000 per jaar.

(3) Mijn opa had een goed pensioen.

Ook wordt pensioen gebruikt om de gehele periode aan te duiden waarin iemand pensioen ontvangt.

(4) Tijdens hun pensioen hebben mijn grootouders veel gereisd.

Daarnaast wordt pensioen gebruikt in de betekenis ‘het moment dat iemand stopt met werken en pensioen gaat ontvangen’, oftewel: ‘het moment dat iemand met pensioen gaat’. Pensioen is in die betekenis een synoniem van pensionering.

(5a) Na hun pensioen gaan mijn ouders in het oosten van het land wonen.

(5b) Na hun pensionering gaan mijn ouders in het oosten van het land wonen.

Zie ook

Pensioen (op / met -)

Bronnen

Onze Taal (2012). Vraag en antwoord: ‘Na zijn pensioen/pensionering’. Onze Taal, 81, nr. 12, 337.

Naslagwerken

Grote Van Dale (2015); Van Dale Hedendaags Nederlands (2008); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

correctheid en betekenis,zelfstandig naamwoord,woordgebruik,grammaticatao_adv (C)
1834
j
betekenis,correctheid,woordgebruik,zelfstandig_naamwoord
Woord of woordcombinatie,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:zelfstandig_naamwoord
28 February 2018
01 March 2018