Naar rato / naar rata / pro rato / pro rata

Naar rato / naar rata / pro rato / pro rata

Vraag

Wat is de correcte uitdrukking om een evenredigheid weer te geven: naar rato, naar rata, pro rato of pro rata?

Antwoord

Al deze uitdrukkingen zijn correct. Het gebruikelijkst zijn pro rato, pro rata en naar rato; naar rata komt weinig voor.

Toelichting

In formele schrijftaal worden de bijwoordelijke uitdrukkingen naar rato, pro rato en pro rata gebruikt om een onderlinge verhouding weer te geven. De betekenis is: ‘naar ieders aandeel, in de juiste verhouding, naar evenredigheid’. Ook de combinatie naar rata is volgens de woordenboeken mogelijk, maar die komt in de praktijk weinig voor.

(1) Alle docenten moeten gelijk behandeld worden: de werkdruk van parttimers moet naar rato worden verminderd.

(2) Voor personeel dat parttime werkt, gebeurt de berekening pro rata.

(3) Wie niet het hele jaar in dienst was, krijgt een uitkering pro rato.

Zie ook

A rato van
Aan / à / tegen / voor (bij prijsaanduiding)
Ad / à € 50,-

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Van Dale Hedendaags Nederlands (2006); Verschueren (1996); Koenen (2006); Taalwijzer (2000); Het Witte Woordenboek Nederlands (2007); Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

correctheid en betekenis,bijwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
1486
j
betekenis,bijwoord,correctheid,uitdrukkingen,vreemde_woorden,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordsoort,Subrubriek,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Subrubriek:uitdrukkingen,vreemde_woorden;Woord of woordcombinatie:betekenis,correctheid;Woordsoort:bijwoord
05 April 2011
16 September 2016